Aktualności

CytoSMART Grant dla Naukowców

Data 14 stycznia 2021

Ulepsz swoje badania dzięki obrazowaniu żywych komórek

CytoSMART Grant dla naukowców to inicjatywa, która pomaga motywować studentów i naukowców do podwyższania jakości ich projektów. Grant oferuje urządzenie obrazujące żywe komórki CytoSMART, które będzie użyte do badań przez określony czas. Urządzenia są odpowiednie do monitorowania kultur komórkowych w tematach badawczych, które mogłyby skorzystać na obrazowaniu żywych komórek. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z grantu, przeczytaj poniższe zasady. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://www.cytosmart.com/research-grant

 

Co zawiera grant?

Osoba, której przyznano grant otrzyma urządzenie CytoSMART Lux2, Lux 3 FL albo Omni, wszystkie niezbędne akcesoria oraz możliwość konsultacji ze specjalistami produktów na czas trwania grantu. To jedyne elementy, które na czas trwania grantu zapewnia CytoSMART, co oznacza, że nie będzie przyznane żadne dofinansowanie. Czas trwania grantu to minimum 4 miesiące a i nie może on przekroczyć 18 miesięcy.

Wymagania

Aplikujący musi być obecnie zarejestrowany jako instytucja edukacyjna albo pracownik grupy badawczej lub instytucji badawczej. Oczekujemy, że wnioskodawca będzie miał cechy dobrego naukowca oraz możliwy o udowodnienia wpływ na atmosferę wewnątrz ich instytucji.

Ogólne zasady

– CytoSMART zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy grantu lub jej modyfikacji bez konieczności dodatkowego uprzedzenia. Aplikujący zostanie powiadomiony , jeżeli taka sytuacja się zdarzy.

– Urządzenie na czas trwania grantu zostaje własnością wnioskującego.

– Za zgodą aplikującego, CytoSMART bardzo doceni możliwość wykorzystania badań w celu ekspozycji, promocji i marketingu. CytoSMART dokłada wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa danych i własności.

– Jeżeli umowa zostanie rozwiązana wcześniej niż koniec grantu, CytoSMART ma prawo do domagać się zwrotu urządzenia, które wchodziło w skład grantu.

Procedura wyboru zgłoszeń

Gdy zgłoszenie zostanie przyjęte, aplikujący dostanie powiadomienie, że zostało ono przekazane do rozpatrzenia. Będzie ono rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą pracownicy CytoSMART. Podczas rozpatrywania będzie brana pod uwagę: 1) innowacyjność oraz znaczenie badań, 2) potencjał naukowy n a podstawie oczekiwanych badań, 3) jakość metod eksperymentalnych i planowania, 4) znaczenie urządzeń CytoSMART dla zaproponowanych badań, 5) dodatkowe znaczenie urządzeń CytoSMART w porównaniu z innymi urządzeniami. Komisja rekrutacyjna może skontaktować się z aplikującym w celu dalszej dyskusji na temat złożonego zgłoszenia.

Powiadamianie zwycięzców

Kiedy zgłoszenie jest przeanalizowane i komisja rekrutacja wypełniła formularz ewaluacji, skontaktuje się z aplikującym przy użyciu danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie zgłoszenia. Proszę zwrócić uwagę, że powiadomienie może być przekazane za pomocą telefonu lub wiadomości email.

Gwarancja

Standardowa gwarancja wynosi 12 ( dwanaście) miesiący od daty wysyłki do klienta końcowego. Przypadkowe uszkodzenie urządzenia spowodowane przez aplikującego podlega gwarancji.

Ramy czasowe

AplikowaniePoczątek grantuKoniec grantu

Start: 4 stycznia 2021

Koniec: 12 lutego 2021

1 kwietnia 2021

31 lipca 2021 ( najwcześniej)

30 września 2022 ( maksymalny czas trwania umowy 18 miesięcy)