Mikroskop Raman SENTERRA II

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Zastosowanie

Opis

SENTERA II to mikroskop Ramana zaprojektowany do wygodnej, prostej i nieprzerwanej pracy. Wysoki stopień automatyzacji umożliwia szybkie i łatwe obrazowanie Raman do analizy błędów, kontroli jakości i badań naukowych.

Automatyzacja jest kluczową cechą SENTERRA II. Pozwala użytkownikowi skupić się na podstawowych rzeczach: problem analityczny, pomiar ramanowski i co ważniejsze, wyniki.

SENTERRA II zapewnia:

 • Bezproblemową obsługę
 • Wydajność klasy badawczej
 • Wysoką precyzje liczby falowej
 • Autodiagnostykę i zautomatyzowane testy OQ/PQ
 • Praktycznie bezobsługowa praca
 • Pełna zgodność z GMP i 21 CFR p11

Odtwarzalność, precyzja i bezpieczeństwo użytkownika w mikroskopii Ramana

SENTERRA II jest w pełni zautomatyzowana wliczając w to autodiagnozę oraz testy OQ i PQ. Zmień laser za pomocą pojedynczego kliknięcia myszą, a następnie filtry oraz siatki są automatycznie dostosowywane.

Po drugie, aby w pełni wykorzystać automatyzację, ponownie przemyślano kalibracje i stworzono opatentowaną technologię SureCalTM. Technika ta zapewnia ciągłą kalibracje urządzenia i zapewnia stałą precyzje liczby falowej.

Po trzecie, chodzi o bezpieczeństwo użytkowników – zwłaszcza, gdy w analizy zaangażowani są początkujący użytkownicy lub studenci. Obudowa laserowa klasy 1 i blokada zawsze chroni użytkownika przed szkodliwym promieniowaniem laserowym.

Specyfikacja

Cechy techniczne SENTERRA II:

 • W pełni zautomatyzowany sprzęt
 • Przełączanie jednym kliknięciem czterech wbudowanych laserów
 • Technika kalibracji SureCalTM
 • Szybkie obrazowanie Raman 3D
 • Automatyzacja własnych procedur pomiarowych w ciągu kilku minut
 • Zaawansowane narzędzia do analizy i identyfikacji
 • FT-Raman dla zminimalizowania fluorescencji w połączeniu z spektrometrem FTIR

SureCal – technologia ciągłej kalibracji

SENTERRA II oferuje doskonałą czułość w połączeniu z wysoką wydajnością spektralną i obrazowania Raman. Jednak największą zaletą tego konfokalnego mikroskopu Raman jest nasza technologia SureCalTM.

Jedna z najważniejszych zasad techniki Ramana mówi, że: czynniki zewnętrzne takie jak ciepło, zmiany komponentów i wibracje wpływają na elementy optyczne i mechaniczne w każdym mikroskopie Ramana. Powoduje to przesunięcie liczby falowej, które muszą być kompensowane przez regularne kalibracje.

Dzięki SureCalTM, SENTERRA II jest jedynym mikroskopem Ramana, który jest zawsze skalibrowany. Nie trać cennego czasu na ponowną kalibrację – zacznij analizować bez względu na to, czy jest to szybka identyfikacja materiałów czy zbieranie dużych ilości danych dla PCA lub innych metod statystycznych.

Zastosowanie

Konserwacja i renowacja dzieł sztuki

 Dzieła historyczne są niezwykle cenne, a zachowanie części historii ludzkości to ekscytujące przedsięwzięcie. SENTERRA II służy do renowacji historycznych obrazów, budynków i dzieł sztuki. Oferuje dodatkowe narzędzia, takie jak sondy Raman, które można wykorzystać do analizy większych obrazów.

 Kryminalistyka

 Od badania potencjalnie podrobionych obiektów artystycznych po analizy lakieru w laboratoriach kryminalistycznych. Mikroskopia Raman dostarcza precyzyjnych informacji o tożsamości chemicznej i pochodzeniu nieznanych substancji. Dzięki wysokiej rozdzielczości przestrzennej aż do zakresu nanometrów, odkrywane są nawet najmniejsze sekrety.

Przemysł farmaceutyczny

 Na samym początku Bruker zdecydował się odpowiedzieć na potrzeby firm farmaceutycznych. W związku z tym SENTERRA II i OPUS są w pełni zgodne z  wymogami GMP, wszystkimi głównymi farmakopeami, 21 CFR część 11, a także z zasadą ALCOA +. SENTERRA II zapewnia integralność i bezpieczeństwo danych niezależnie od tego, czy są one przechowywane lokalnie, czy na serwerze.

Polimery i tworzywa sztuczne

 Polimery są niezbędne w codziennym życiu, a mikroskopia Ramana pozwala dostarczyć kluczowe informacje na temat kontroli jakości i rozwoju produktów z tworzyw sztucznych. Podczas gdy obrazowanie Ramana dostarcza informacji odnośnie dystrybucji materiałów, dedykowane biblioteki widm pozwalają na identyfikację nieznanych materiałów i wypełniaczy.

Inżynieria materiałowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o badania akumulatorów, czy badania grafenu lub krzemu – mikroskopia Ramana jest szeroko stosowana w inżynierii materiałowej . SENTERRA II wspiera naukowców  z najwyższą precyzją i oferuje do trzech laserów wzbudzających, a także opcjonalne sprzężenie z FT-Raman w celu zminimalizowania fluorescencji.

Badania środowiskowe

 Jednym z wielu zastosowań środowiskowych jest analiza mikroplastiku. Ponownie, wysoka rozdzielczość przestrzenna mikroskopii Raman oferuje znaczne korzyści dla analizy najmniejszych cząsteczek mikroplastiku (MP). Procedury automatycznej identyfikacji cząsteczek umożliwiają szybką i niezawodną analizę zanieczyszczeń MP.