CleanoSpector

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

CleanoSpector

Ręczne urządzenie CleanoSpector pozwala na szybki i dokładny, bezkontaktowy pomiar obecności filmów olejowych na powierzchni metalowych detali. Inspekcja urządzenia oraz kalibracja odbywa się za pomocą dołączonych do zestawu wzorców. Intuicyjna obsługa pozwala na dokonanie wyrywkowego badania zanieczyszczeń za pomocą jednego przycisku.

Zasada działania

Zanieczyszczenia olejowe występujące w postaci filmów na powierzchniach detali wykazują fluorescencje podczas wystawienia ich na działanie promieni UV. SITA CleanoSpector wykorzystuje ten efekt aby wykryć poziom zanieczyszczeń lub obecność filmów olejowych na powierzchni detalu.

Aplikacje:

 • Inspekcja czystości metalowych detali po obróbce.
 • Monitorowanie czystości detali przed nakładaniem różnego rodzaju powłok np. galwanicznych, lakierniczych czy specjalnych.
 • Wyrywkowa inspekcja czystości detali pochodzących od zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia jakości obróbki na dalszych etapach procesu.
 • Badanie efektywności mycia komponentów.
 • Kontrola czystości przed procesem spawania laserowego.
 • Inspekcja czystości implantów medycznych.

 Oprogramowanie

Oprogramowanie SITA ProcessLog pozwala na zarządzanie, zobrazowanie zapisanych danych jak i przetwarzanie ich w celu wygenerowania raportów. Praca z oprogramowaniem SITA ProcessLog odbywa się za pomocą komputera poprzez port USB umieszczony w urządzeniu

Specyfikacja

Informacje ogólne

 • Wartość mierzona : czystość mierzona w referencyjnych jednostkach fluorescencji oraz w procencie czystości w odniesieniu do detalu referencyjnego o tym samym wsp. Fluorescencji
 • Metoda pomiarowa : detekcja fluorescencji stymulowanej poprzez lampę UV.
 • Ilość rekordów w profilu: 8,000 pomiarów dla jednego profilu pomiarowego.

Intensywność Fluorescencji

 • Zakres pomiarowy: 0 … 2000 RFU
 • Odchylenie: zaks. 0.5% zakresu pomiarowego
 • Rozdzielczość: 1 miejsce po przecinku

Koncentracja zanieczyszczeń

 • W zależności od zakresu pomiarowego: zakres zdefiniowany przez użytkownika

Optyka sensora

 • Wzbudzenie: 365nm, maks. 150mW
 • Detekcja: 460 nm
 • Średnica mierzonego punktu: 1mm
 • Dystans pomiaru: 4,7mm

Ocena czystości

 • Zakres pomiaru: 0…100%
 • Rozdzielczość: 0,1%

Interfejs, pamięć            

 • Interfejs USB: wymiana danych oraz ładowanie
 • Monitor: podświetlane LCD
 • Pamięć: 8000 pomiarów w jednym profilu

Wymiary (dł. , szer. , wys.)

 • Urządzenie: 129x82x48 mm
 • Głowica z sensorem: 95x50x30 mm

Waga:    530 g