• Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Analizator Vasco KIN jest najbardziej unikatowym produktem firmy Cordouan służącym do pomiaru nano i mikrocząstek w zakresie od 0.5nm do 10µm. Pomiar odbywa się za pomocą głowicy do badań „in situ” co umożliwia pomiar cząstek w roztworze, z dowolnego przezroczystego naczynia, reaktora bądź innego przezroczystego elementu układu. Pomiar odbywa się przy zastosowaniu metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS – Dynamic Light Scattering). Dzięki zastosowaniu detektora w postaci fotodiody lawinowej otrzymane wyniki są dokładniejsze i pozbawione szumów. Zaawansowane modele matematyczne w tym algorytm SBL (Sparse Bayesian Learning) pozwala na otrzymanie jeszcze bardziej wiarygodnych wyników rozkładów wielkości.

Specyfikacja

 • Dedykowane intuicyjne oprogramowanie NanoKin
 • Zakres badanych cząstek: od 0.5nm do 10µm
 • Czas pomiaru: od 200 ms (pomiar w czasie rzeczywistym) do wartości wprowadzonej przez badacza
 • Zakres koncentracji roztworu: od 10­-5% do 10% objętości
 • Objętość próbki : zależna od potrzeb badacza (pomiar bezkontaktowy)
 • Detektor: fotodioda lawinowa
 • Rodzaje rozpuszczalników: woda oraz rozpuszczalniki organiczne
 • Możliwość badania rozkładu wielkości za pomocą algorytmów Pade-Laplace, SBL oraz algorytm kumulatywny.

Doposażenie

Głowica do pomiarów in-situ umożliwia bezkontaktowe pomiary próbek, eliminując tym samym możliwość wystąpienia zanieczyszczeń. Małe rozmiary i solidna obudowa, możliwość pomiarów z różnej odległości od próbki (od 4 cm do 40 cm) oraz długość przewodu światłowodowego aż do 20 metrów pozwala na łatwą integrację z istniejącą aparaturą laboratoryjną lub produkcyjną.

Głowica z podwójną kontrolą grubości próbki (Dual Thickness Controller – DTC) oparta jest o nowatorską, opatentowaną technologię unikalnej konfiguracji komory pomiarowej: konstrukcja komory umożliwia kontrolowanie grubości warstwy cieczy analizowanej – dzięki temu analizowana jest cienka warstwa cieczy – pozwala to uniknąć wielokrotnych rozproszeń światła i tym samym umożliwia analizowanie próbek o bardzo wysokiej koncentracji cząstek bez rozcieńczania. Zastosowane jest również rozproszenie światła pod kątem 135 stopni (rozproszenie wsteczne) umożliwiające analizę próbek nieprzezroczystych.

Głowica z kontrolą temperatury umożliwia pomiary próbek wykorzystując standardowe kuwety o rozmiarze 10×10 mm, jednorazowe bądź wielokrotnego użytku. Temperatura podczas pomiaru jest kontrolowana z dokładnością do 0,05ºC w zakresie od 5 do 80ºC.

Materiały eksploatacyjne

Małe pudełka i tubki

Polistyrenowe fiolki

Szklane fiolki z zakręcaną pokrywką

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.