DETEKTOR KATODOLUMINESCENCJI SPARC

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Detektor SPARC jest systemem katodoluminescencji, który gwarantuje najwyższą rozdzielczość i wiarygodność wyników. Duże, ultrapłaskie paraboliczne lustro zamontowane jest w precyzyjnym układzie. Wszystkie elementy optyki są sprzężone w taki sposób, że zapewniają maksymalną wydajność fotonów. System jest otwarty i złożony z modułów umożliwiając w ten sposób dodanie dodatkowych układów optycznych oraz szerokiego zakresu detektorów. Oprogramowanie typu open source – napisane w Pythonie – umożliwia łatwe dodanie nowych funkcjonalności.

System jest ściśle zintegrowany ze skaningowym mikroskopem elektronowym. Jest to zauważalne zarówno od strony hardware’u jak i software’u. System podłączany jest do mikroskopu poprzez port próżniowy w taki sposób, że jest minimalnie inwazyjny dla skaningowego mikroskopu elektronowego. Czas potrzebny na przejście z trybu CL do oryginalnej konfiguracji SEM jest mniejszy niż 5 minut.

Specyfikacja

Właściwości:

– Modularność

System SPARC posiada otwartą konstrukcję. Skrzynki optyczne mogą być łatwo wymienione w celu rozszerzenia i dodania nowych funkcji do systemu.

– Niezrównana czułość

Lustro jest wykonane z unikalnego typu aluminium, ma małe ziarno co zapewnia maksymalną płaskość jego powierzchni, wzmacniając współczynnik odbicia, zmniejszając czas pomiaru oraz redukując ilość artefaktów.

– Powtarzalność wyników

Precyzyjnie wykonany układ lustra zapewnia dokładne ustawienie pomiędzy kolejnymi doświadczeniami. Sprawia to, że możliwe jest wykonywanie powtarzalnych i porównywalnych ilościowo pomiarów pomiędzy różnymi próbkami.

– Tryb spektralny

W przypadku korzystania z systemu SPARC w trybie spektralnym, światło z lustra jest ogniskowane na włóknie, które jest następnie podłączane do spektrografu typu Czerny-Turner. Krzemowy detektor podłączony do spektrografu jest zoptymalizowany w detekcji w przedziale 400 – 900 nm.  Dzięki skanowaniu wiązką po całej próbce w rezultacie otrzymujemy obraz hyperspektralny.

– Tryb kątowy

System SPARC dostarcza unikalnego rozwiązania w uzyskiwaniu obrazów opartych o informację kątową. Zamiast ogniskowania sygnału świetlnego na włóknie , obraz z lustra jest rzutowany na kamerę obrazującą. Pozwala to na detekcję kierunku emitowanego światła, zwaną również spektroskopią momentów. W trybie tym okrągły filtr jest wykorzystany w celu spektralnego odróżnienia różnych długości emitowanych fal.

– Tryb polaryzacji

Wykorzystanie polaryzatora w obrazach opartych o informację kątową pozwala na detekcję orientacji dipoli w zastosowaniach nanofotonicznych oraz separację kierunków polaryzacji w bardziej ogólnym znaczeniu.

Doposażenie

brak