Analizator AcornArea

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

AcornArea jest zaawansowanym technologicznie relaksometrem korzystającym z techniki magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Analizator AcornArea jako jedyny na rynku mierzy czasy relaksacji cząstek w roztworach i na ich podstawie określa powierzchnię zwilżoną dla cząstek o powierzchni właściwej od 1 m2/g  do 2500 m2/g. Istota pomiaru leży w różnych czasach relaksacji dla cząsteczek roztworu przylegających do badanej próbki i cząsteczek roztworu położonych dalej od próbki. Możliwość badania nawet bardzo skoncentrowanych roztworów otwiera drzwi w kierunku analizy szerokiej klasy materiałów w zakresie powierzchni zwilżonej cząstek czy porowatości. Pomiar powierzchni zwilżonej trwa do 5 minut zaś dedykowane oprogramowanie analizatora AcornArea jest proste i intuicyjne w obsłudze, co czyni pracę z AcornArea szybszą i wygodniejszą w porównaniu z innymi rozwiązaniami na rynku.

Specyfikacja

  • Częstotliwość indukcji pola magnetycznego: 14MHz
  • Zakres badanej powierzchni cząstek: 1 m2/g  do 2500m2/g.
  • Rozdzielczość: +/- 0.02 m2/g
  • Objętość próbki : 5ml
  • Koncentracja próbki: od 1% obj bez górnego limitu.
  • Temperatura próbki: od +10°C do +40°C

Doposażenie

brak