Detektor Quantax EDS dla mikroskopii transmisyjnej TEM

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Najnowszej generacji seria detektorów Quanta EDS dedykowanych dla mikroskopii TEM oraz STEM zapewnia najlepsze osiągniecie w skali nanometrycznej oraz atomowej.

 • Wieloletnie doświadczenie w EDS zapewnia konfigurację najlepszego rozwiązania dla konkretnego mikroskopu (STEM, TEM lub SEM) dzięki smukłej konstrukcji detektora i optymalizacji geometrycznej dla każdego nabiegunnika mikroskopu i typu mikroskopu
 • Maksymalny kąt zbierania i odbierania umożliwia szybkie i bardzo czułe pozyskiwanie danych
 • Szybko poruszający się  stabilny stopień detektora
 • Specjalna procedura korekcji dryftu zapewnia  bardzo dobre rezultaty w nanoskali
 • Akwizycja danych z rozdzielczością czasową do eksperymentów in situ, odpowiednich do zapisywania strumienia zmieniających się danych, np. w podwyższonych temperaturach
 • Automatyzacja procesów akwizycji i analizy danych z wykorzystaniem skryptów i opcji API do generowania określonych zadań analitycznych i przetwarzania wsadowego
 • Czyste dane, które nie wymagają żadnych lub minimalnych korekt po akwizycji dzięki całkowitemu wyeliminowaniu zakłóceń mechanicznych i elektromagnetycznych oraz unikaniu lub ograniczaniu nachylenia próbki, absorpcji, zacienienia i niejednoznacznych rezultatów
 • Najbardziej doświadczona kwantyfikacja danych EDS z próbek przezroczystych dla elektronów na rynku zapewnia dokładną eksplorację danych z jednoznacznymi wynikami
 • Najwyższej jakości pomoc i szkolenia dzięki wieloletniemu doświadczeniu w TEM, aby w pełni wykorzystać możliwości Twojego systemu.

Specyfikacja

Elastyczny i łatwy w obsłudze pakiet oprogramowania analitycznego ESPRIT  z otwartym interfejsem użytkownika

 • Opcje kroków kwantyfikacji: domyślne sugestie ułatwiające użycie , indywidualna konfiguracja, szczegółowa modyfikacja i zapisywanie/ponowne ładowanie receptur
 • 3 różne podejścia do kwantyfikacji obejmują wszystkie możliwe scenariusze oparte na teoretycznych i eksperymentalnych czynnikach Cliffa-Lorimera, a także czynnikach Zeta i interpolacji brakujących czynników Zeta
 • Specyficzne dla TEM linie pierwiastków o wysokiej energii powyżej 40 keV dostępne do kwantyfikacji zapewniającej jednoznaczne wyniki
 • Wybór 3 istotnych modeli tła : fizyczny dla proszków i fizyczny dla cienkich lameli, a także model matematyczny
 • Korekta absorpcji uwzględniona już w kwantyfikacji Cliffa-Lorimera

Doposażenie

1.Upgrade Oprogramowania Esprit:
ESPRIT 2 – Niezawodne oprogramowanie 4-in-1 dla mikroanalizy

 

Materiały eksploatacyjne

Pudełka na siatki TEM

Siatki TEM specjalne – tytanowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane


Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop