Urządzenie do dyfrakcyjnej tomografii 3D metodą precesji digistar

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Urządzenie do dyfrakcyjnej tomografii 3D precesji DigiSTAR umożliwia pozyskiwanie kwasi-kinematycznych intensywności (np. promieniowanie X) w dowolnym mikroskopie TEM. Precesja dyfrakcji elektronów w połączeniu z wydajnym oprogramowaniem (tomografia 3D dyfrakcji) umożliwia rekonstrukcję wzajemnych relacji komórek dowolnych nanomateriałów oraz automatyczny pomiar intensywności odbicia.

Dzięki temu urządzeniu korzystając z mikroskopu TEM można uzyskać wydajne narzędzie do uzyskania struktur dowolnych nanokryształów z jakością porównywalną z najbardziej zaawansowanymi wiązkami synchrotronowymi. X bliskie zeru, wskazujące na koherencję interfejsu

Specyfikacja

 • Praca z dowolnym mikroskopem TEM mogącym obrazować przy napięciach 120,200,300kV, wyposażonym w źródło LaB6 lub FEG
 • Tryby pracy: wybrany obszar (SAED) oraz nanowiązka (NBD)
 • Wykorzystuje najmniejsze kryształy: ~100nm – organika, ~20nm – nieorganika
 • Znajduje zastosowanie do analiz aglomerowanych/zatopionych próbek wielofazowych
 • Umożliwia zbieranie danych dyfrakcyjnych przez dowolną kamerę CCD (port 35mm) o rozdzielczości 1kx1k lub wyższej
 • Umożliwia zbieranie danych dyfrakcyjnych z holdera o pojedynczym pochyle/holdera tomograficznego lub holdera krio (dla próbek wrażliwych na działanie wiązki)
 • Minimalny pochył (do określenia parametrów próbki -15°/+15°, krok 1°. Rekomendowany pochył (do określenia struktury kryształów) -45°/+45°, krok 1°.
 • Manualne/automatyczne zbieranie danych dyfrakcji precesji elektronów (zależne od konfiguracji mikroskopu TEM)
 • Oprogramowanie do tomografii 3D dyfrakcji (ADT 3D)
 • Rekonstrukcja wzajemnych przestrzenie poprzez zebrane wzorce dyfrakcji precesji elektronów
 • Automatyczne określanie parametrów komórek (błąd 2-5%)
 • Określenie grup przestrzeni

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.