G4 Icarus CS – analizator węgla i siarki

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Analizator spalania G4 ICARUS z piecem indukcyjnym HF i detekcją HighSenseTM to nowej generacji instrument do szybkiej i precyzyjnej analizy węgla (C) i siarki (S) w ciałach stałych.

Innowacyjna konstrukcja strefy spalania wykorzystuje dyszę do ekstrakcji gazu, aby zapewnić optymalne nadwyżki dopływu tlenu do stopionej próbki. Uwolnione gazy spalinowe i cząsteczki pyłu są natychmiast usuwane przez dyszę ekstrakcyjną, a jej kołnierz chroni rurkę spalania przed rozpryskami ciekłej próbki.

Unikalny, w pełni automatyczny system czyszczenia z bezszczotkowym usuwaniem pyłu zapewnia równoczesne czyszczenie wbudowanego filtra pyłu i dyszy odsysającej gaz, jednocześnie przenosząc nagromadzony pył do tygla w celu utylizacji. W połączeniu ze zintegrowanym wysokowydajnym filtrem przeciwpyłowym o wielkości por 3 µm,
zapewnia niezrównane właściwości i wydajność:

– Bardziej wydajne, szybsze spalanie na większej liczbie próbek

– Doskonały przepływ gazu

– Natychmiastowe usuwanie gazów spalinowych bez dalszego rozcieńczania dla szybkiej i czystej analizy

– Eliminacja rozprysków i minimalizacja zapylenia dla maksymalnej wydajności, żywotności komponentów i jakości analitycznej

– Bezszczotkowy, cichy system usuwania pyłu zintegrowany ze strefą spalania

G4 ICARUS Series 2 jest wyposażony w selektywne detektory półprzewodnikowe bez ruchomych części i zintegrowany kanał wiązki odniesienia.

Najnowsze innowacje w dziedzinie wysokowydajnych diod elektroluminescencyjnych (UV-LED) umożliwiły opracowanie detektora SO2 o wyjątkowej wydajności. Ponieważ absorpcja UV jest znacznie bardziej wydajna niż absorpcja IR, skutkuje to niższymi granicami wykrywalności odpowiednimi nawet do analizy śladowej. Ponadto na tego rodzaju analizę gazu nie mają wpływu interferencje cząsteczek wody ani fluktuacje termiczne.

Nowa platforma HighSense TM jest wyposażona w dedykowany kanał odniesienia, który eliminuje dryf i zapewnia najwyższą stabilność linii bazowej i kalibracji. Cela pomiarowa jest wyposażona w obojętną powłokę, aby uniknąć efektu „przeniesienia” i korozji. Rezultatem jest detektor SO2, który pod każdym względem przewyższa technikę NDIR

Specyfikacja

Masa próbki 0,1–1 g (typowo 0,5 g)

Gaz nośny: tlen 99,95% czystości (99,995% wymagane dla śladowego węgla), 3,5 bara (50 psi) min.

Sprężone powietrze 5 barów min.

Czas analizy – 40 s (nominalnie)

Emisja hałasu <50 db

Zasilanie 230 VAC (± 10%); L1 N

Wymiary

Głębokość:        770 mm

Wysokość:         780 mm

Szerokość:         640 mm

Ciężar : ok. 75 kg

Doposażenie

Waga analityczna, osuszacz gazu analitycznego,