Procesor tkankowy TPC 15 Duo/Trio

  • Opis
  • Specyfikacja

Opis

Ten szybki liniowy system obróbki tkanek z 15 stacjami do szybkiego wykonywania dwóch (TPC 15 Duo) lub trzech (TPC 15 Trio) protokołów jest najbardziej ekonomicznym sposobem na spełnienie potrzeb laboratoriów histologicznych. Szybkie biopsje w mniej niż godzinę sprawiają, że system jest niezbędny we wszystkich laboratoriach, które potrzebują natychmiastowych wyników.

TPC 15 Duo/Trio wysokiej wydajności wieloprotokołowym procesorem tkankowym z 15 stacjami zdolnymi przeprowadzać dwa (TPC 15 Duo) lub trzy (TPC 15 Trio) protokoły jednocześnie i niezależnie. Przy maksymalnej pojemności 440 (TPC 15 Duo) lub 660 (TPC 15 Trio) kaset na preparaty TPC 15 Duo/Trio jest idealny do dużych objętości.

Aby chronić użytkowników i środowisko, aparat jest przykryty przezroczystą pokrywą a każda stacja ma pokrywę stalową. TPC 15 Duo/Trio zawiera wyciąg do oparów rozpuszczalnika połączony z zewnętrzną wentylacją. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w duży filtr węglowy, do niezależnego użytku.

Poprzez ruch preparatów zamiast reagentów, to efektywne urządzenie zużywa do 30% mniej reagentów niż komercyjne procesory z transportem płynów. Ze względu na jego wysoko odporne stalowe powierzchnie i zbiorniki TPC 15 Duo/Trio może pracować z większością standardowych reagentów, pozostawiając wolny wybór użytkownikowi.

Przyjazny użytkownikowi duży wyświetlacz pokazuje szczegółowo wszystkie istotne dane dla użytkowania urządzenia. Status każdego z protokołów może być łatwo sprawdzony w trakcie trwania procesu. Temperatura może być indywidualnie dostosowywana dla każdej stacji. Tryb bezpieczeństwa zapobiega przegrzaniu próbek. Trwające protokoły mogą być przerwane, umożliwiając dostęp do próbek w trakcie procesu. Protokoły mogą rozpoczynać się z każdej stacji. Elastyczne oprogramowanie pozwala ustawianie krótkich, nocnych oraz weekendowych przebiegów, nawet jednocześnie.

Specyfikacja