Nanościeniarka jonowa do mikroskopii transmisyjnej TEM

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

System NanoMill wykorzystuje ultra-niską energię w postaci skoncentrowanej wiązki jonów do produkcji najwyższej jakości próbek przeznaczonych do obrazowania i analizy za pomocy transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

 

Specyfikacja

ŹRÓDŁO JONÓW

Źródło jonów oparte na żarniku połączonym z elektrostatycznym systemem soczewek

Zakres energii: 50 eV – 2 keV (płynna regulacja)

Gęstość prądu wiązki do 1 mA/cm2

Średnica wiązki 1 µm przy 2 000 eV

Wymienna apertura

 

ETAPY   PRZYGOTOWANIA PREPARATU

Zakres kąta ścieniania od -12˚ do +30˚

Load lock umożliwia wymianę próbki w mniej niż 10 sekund

Wymiana próbek przy pomocy prętu transferu

Wiązka jonów może być ukierunkowana w jedno miejsce na powierzchni próbki lub skanować w zadanym obszarze

 

PRÓŻNIA

Układ próżniowy bazujący na pompie turbomolekularnej wspierany przez bezolejową pompę próżni wstępnej

Próżnia komory na poziomie 1 x 10-8 mbar

Podstawowy system próżniowy 3 x 10-7 mbar

Podciśnienie od 1 x 10-4 mbar

 

GAZ

Gaz obojętny (argon) w zalecanej czystości 99,999%

Przepływ do 2 sccm/źródło jonów

Integralny filtr cząstek stałych

Zautomatyzowana kontrola szybkości przepływu gazu

 

OŚWIETLENIE KOMORY

Oświetlenie komory sterowane przez użytkownika w celu

ułatwienia wymiany próbki

 

CHŁODZENIE PREPARATU

Układ chłodzenia preparatu ciekłym azotem

Temperatura schłodzenia do -170°C

Czas ochłodzenia systemu poniżej 20 minut

Czas schłodzenia próbki mniej niż 5 minut

Integralna grzałka zapewnia krótki czasy ogrzewania próbki do temperatury otoczenia

 

AUTOMATYCZNE ZAKOŃCZENIE

Automatyczna terminacja procesu przez zegar lub temperaturę

INTERFACE

Menu interfejsu

W pełni programowane komputerowo procesy pocieniania

 

OBRAZOWANIE

Technologia obrazowania oparte na SED

Pole widzenia 3 mm

Detektor Everhart-Thornley

Obraz próbki wyświetlany na interfejsie użytkownika

ZASILANIE

110/220 V AC, 50/60 Hz, 1 000 W

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.