FoamTester

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

FoamTester jest dedykowanym narzędziem do wykonywania powtarzalnych badań charakterystyki oraz stabilności piany. Podczas procedury badawczej możliwe jest automatyczne ustawienie poszczególnych kroków przygotowania próbki i ustalania swoich własnych spersonalizowanych sekwencji np. uzupełnianie zbiornika, mieszanie, czyszczenie i płukanie zbiornika.

Analizator posiada naczynie pomiarowe z mieszadłem, system czyszczenia z zewnętrznym źródłem wody, automatyczny pomiarowy system optyczny oraz wyświetlacz dotykowy do bezpośredniej pracy z urządzeniem.

Specyfikacja

 • Wartości mierzone: objętość piany w ml, 0… 1,500    ml, przy rozdzielczości 1 ml oraz objętość cieczy w ml, 0 … 500 ml, przy rozdzielczości 1 ml
 • Objętość naczynia pomiarowego: 1,500 ml
 • Objętość naczynia rezerwuarowego: 2,000 ml
 • Rekomendowana objętość próbki: 200 … 500 ml
 • Prędkość mieszania: 0… 2,000 rpm
 • Parametry mieszania dające się regulować z poziomu użytkownika: prędkość, długość, kierunek obrotu, przyspieszenie
 • Temperatura: kontrola cieczy badanej z poziomu użytkownika od 0 do 60 stopni (kontrola możliwa po uzupełnienie zestawu o termostat)
 • Oprogramowanie „SITA-FoamLab Expert” obejmujące badanie struktury piany:

Parametry badane:

 • ­Ilość pęcherzy
 • Dystrybucja wielkości pęcherzy

Pole badawcze struktury piany:

 • Wysokość 130 mm (ok 1,300 ml)
 • Szerokość 50 mm

Rozdzielczość badanej struktury piany:

3,200 dpi