System przygotowania próbek TEM Picomill 1080

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Urządzenie PicoMill 1080 pozwala na niezwykle precyzyjne przygotowanie próbek dedykowanych do badań  w wysokorozdzielczych transmisyjnych mikroskopach elektronowych (HR-TEM). Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość przygotowania preparatów TEM praktycznie wolnych od niepożądanych warstw amorficznych i implantowanych.

Właściwości:

 • jest idealnym uzupełnieniem techniki preparatyki próbek z użyciem mikroskopów typu FIB (Focused Ion Beam)
 • umożliwia pocienianie jonowe bez wprowadzania jakichkolwiek artefaktów
 • zawiera zaawansowany detektor do obrazowania oraz precyzyjnej detekcji momentu zakończenia procesu
 • umożliwia obrazowanie in situ z wykorzystaniem detekcji jonów oraz elektronów wtórnych
 • dla zapewnienia bezpiecznej preparatyki próbek urządzenie jest zintegrowane z mikroskopem
 • urządzenie pozwala na przygotowanie próbek umożliwiających osiągnięcie wyśmienitych wyników wysokorozdzielczego obrazowania techniką TEM
 • instrument jest systemem szybkim w działaniu, niezawodnym oraz łatwym w użyciu

Specyfikacja

Zastosowanie

Głowne: Przygotowanie próbek TEM dla mikroelektroniki oraz półprzewodników

Drugorzędne: Dla innych próbek wymagających optymalnych rezultatów. Idealne rozwiązanie gdy przygotowanie próbek odbywa się przez połączenie FIB  z aberration corrected TEM

Źródło jonów

Źródło jonów pochodzące z włókna w połączeniu z elektrostatycznymi soczewkami (50ev-2kV),

Możliwość dostosowania gęstości prądu wiązki do  8 mA/cm2 rozmiar wiązki < 1 µm

Źródło elektronów

Napięcie przyspieszające do 10 keV

Working distance 16 mm

Klatka Faraday’a do monitorowania prądu wiązki w zakresie 1 do 2,000 pA

Goniometer

Ruch X Y Z oraz możliwy pochył

Wymiana próbki of < 30 seconds

Kąt ścieniania −15 to +90°

Zakres pola widzenia -15 to 180°

Holder

Side-entry, TEM-style holder kompatybilny z większościa mikroskopów TEM

Skupianie wiązki elektronów

Wiązka jonów może być skupiona na pojedynczym punkcie na prókce bądź skanowana na wybranym obszarze

Gaz- źródło jonów

Gaz: UHP 99.999% argon

Kontrola gazu: Automatyczny

Komponenty pneumatyczne : Compressed dry air or dry nitrogen

Obrazowanie

Detektor elektronów wtórnycxh/Everhart-Thornley detektor

 • Obrazowanie elektronowe z 2mm polem widzenia
 • Indukowane jonami z polem widzenia 1,9mm
 • Obrazy wyświetlanie na ekranie PicoMill

Solid-state backscatter electron detector

Solid-state scanning/transmission electron (STEM) detector

System próżniowy

Układ próżniowy bazujący na pompie turbomolekularnej oraz bezolejowej pompie próżni wstępnej

Ciśnienie robocze::

 • próżnia podstawowa 3 x 10-6 mbar
 • próżnia pracy 1 x 10-4 mbar

 

AUTOMATYCZNE ZAKOŃCZENIE

Automatyczna terminacja procesu przez zegar,  electron signal czy manualny proces

Doposażenie

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.