Spektrometr iskrowy Q4 Polo

 • Opis
 • Doposażenie

Opis

Najnowszej generacji spektrometr iskrowy o niezwykłej wydajności analitycznej

 • Szeroki zakres pierwiastków: Li – Bi, w tym trudne analitycznie niemetale (C, N, O, P, S,  Si, Se)
 • Wysoka precyzja analityczna ( w tym dla trudnych analitycznie pierwiastków lekkich)
 • Doskonałe wyniki analizy dzięki optymalizacji źródła i parametrów wzbudzenia
 • Niezawodna analiza azotu w stali przy niskich poziomach ppm w stalach niskostopowych
 • Analiza tlenu w miedzi (w ramach pakietu dla stopów miedzi)
 • Wyjątkowa stabilność krótko- i długoterminowa
 • Samoogniskowanie optyki (usuwanie dryftów temperaturowych)
 • Zminimalizowane zanieczyszczenie okna optyki kondensatem i pyłem
 • Znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na mycie okna optyki

Doposażenie

Adapter do analizy drutu o średnicy 1 – 12mm, adapter do badania rur,  szlifierka MLG11 do próbek spektralnych