Spektrometry przenośne fluorescencji rentgenowskiej S1 Titan

  • Opis
  • Doposażenie

Opis

Seria spektrometrów S1 TITAN firmy Bruker, to rodzina przenośnych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Analizatory znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu i nauki. Dostępne pakiety aplikacyjne serii Titan, to:

– analiza składu chemicznego stopów metali

-pomiar grubości powłok metalicznych

– analiza próbek geologicznych

– analiza materiałów pod kątem zgodności z dyrektywami RoHS,

WEEE i innymi

– pakiet aplikacyjny do badania zawartości składników odżywczych i

substancji wzmacniających w środkach spożywczych

– pakiet aplikacyjny do badania zawartości składników odżywczych w

suchych materiałach roślinnych.

– badanie zawartości siarki w paliwach

Spektrometry S1 Titan należą do najlżejszych na rynku analizatorów ręcznych XRF (masa spektrometru z baterią – 1,5 kg). Duża prędkość i dokładność analiz, to dwa kluczowe atrybuty, które definiują spektrometry serii S1 Titan.

Modele serii S1 Titan znajdują duże uznanie m.in. w przedsiębiorstwach recyklingu metali z racji opatentowanej osłony okna detektora (Patent nr 9 182 362 B2) , która chroni detektor przed uszkodzeniem wiórami złomu i drutem.

Na nową serię S1 Titan składają się 3 modele spektrometrów. Są to: S1 Titan 800, S1Titan 500-S i S1 Titan 500.  Spektrometry S1 TITAN 800 i S1 Titan 500-S mają  zakres analizowanych pierwiastków Mg – U, zaś model S1 Titan analizuje w zakresie Ti – U. Wszystkie  trzy analizatory są uzbrojone w detektor SDD o wysokiej rozdzielczości z oknem grafenowym, które gwarantuje wysoką transmisję fotonów pochodzących od lekkich pierwiastków (Mg, Al, Si, P, S). Analizatory cechuje niezwykle krótki czas pomiaru z racji ultra szybkiego procesora przetwarzania sygnałów.

Doposażenie

Kabura spektrometru, statyw nabiurkowy, adapter do analiz spoin i małych próbek, płytka tłumienia tła XRF podczas analizy małych lub cienkich próbek, przenośny ruter Wi-Fi, system do lokalizacji GPS, czytnik kodów kreskowych, przenośna drukarka