Optyka DCC (Double Curved Crystal)

  • Opis
  • Specyfikacja

Opis

Elementy optyki DCC służą do ogniskowania w 3 wymiarach wysoce monochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Kryształy z miki, grafitu, krzemu, germanu oraz z innych materiałów umożliwiają pracę z zakresem energii od 1,5 do 58 keV. Zasada działania opiera się o zjawisko dyfrakcji Bragga.

Specyfikacja

Cechy:

– 3 wymiarowe ogniskowanie promieniowania rentgenowskiego „punkt do punktu”

– wysoce monochromatyczne promieniowanie rentgenowskie

– szeroki kąt wejścia promieniowania

Zalety:

– wysokie wzmocnienie gęstości strumienia promieniowania

– duża odległość robocza

– ekstremalnie niskie tło

– wysoka czułość detekcji

Zastosowanie:

– monochromatyczny XRF

– XRD z pojedynczym kryształem

– XRD proszkowy

– analiza drobnych cech

– reflektometria (metrologia) rentgenowska

– obrazowanie rentgenowskie. Wysoki stosunek piku do tła poprawia kontrast w obrazowaniu medycznym

– WDS