Spektrometr FT-Raman MultiRAM

  • Opis

Opis

Wysoka wydajność

 MultiRAM pozwala na pokrycie zakresu spektralnego 3600 – 50 cm-1 (Stokes shift). Sercem spektrometru MultiRAM jest opatentowany przez firmę Bruker ustawiony na stałe (nie wymagający justowania) interferometr RockSolidTM wyposażony w złote lustra, który zapewnia znakomitą stabilność i przepuszczalność wymaganą przy zaawansowanych pomiarach emisyjnych, tak jak w spektroskopii Ramana.

Elastyczność

Spektrometr MultiRAM może zostać wyposażony w drugi laser i system detekcji, automatyczny polaryzator oraz dwa porty światłowodowe. System posiada dużą komorę pomiarową, która jest łatwo dostępna z trzech stron i pozwala na zmianę geometrii rozpraszającej 90° oraz optykę defokusującą, będącą kluczowym elementem przy analizie próbek wrażliwym na podgrzewanie. Automatyczny stolik do optymalizacji pozycji próbki i białe źródło światła do korekcji widma zawarte są w standardowej konfiguracji spektrometru MultiRAM. Dodatkowe akcesoria np. autosampler, nisko- oraz wysokotemperaturowy stolik dostępne są opcjonalnie. Unikalna możliwość połączenia z mikroskopem FT-Raman RamanScopeIII i kompaktowym mikroskopem Ramana SENTERRA II przenosi spektroskopię Ramana do mikroskali.

Czułość i stabilność                       

Opatentowany przez firmę Bruker interferometr RockSolid wyposażony w szerokopasmowy beamsplitter kwarcowy gwarantuje najwyższą czułość i stabilność. Laser Nd:YAG (1064nm) jest w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania. Spektrometr MultiRAM może zostać wyposażony w pracujący w temperaturze pokojowej detektor InGaAs lub wysokoczuły Ge. Wysoce przepuszczalna optyka i unikalna chłodzona ciekłym azotem dioda Germanowa zapewnia detekcję ultra słabych sygnałów przy minimalnym szumie i znakomitej czułości. Długi czas utrzymywania ciekłego azotu zapewnia bezproblemową pracę przez tydzień