MAESTRO PRO

 • Opis
 • Doposażenie

Opis

System do monitorowania parametrów bioelektrycznych przeznaczony do pomiaru kultur komórkowych oraz tkanej in vitro. Czułe elektrody śledzą aktywność komórkową, podczas gdy rozwój kultury komórkowej pozostaje niezakłócony.

Elastyczność

Nieinwazyjnie pomiary aktywność w dowolnym momencie i tak często, jak to konieczne, podczas gdy komórki pozostają w optymalnie kontrolowanym środowisku.

Łatwy pomiar

Korzystaj ze standardowych technik hodowli komórkowych, aby przeprowadzać testy ilościowe, które dostarczają danych funkcjonalnych o wysokiej jakości — bez konieczności stosowania barwników, markerów lub innych skomplikowanych czynności.

Oszczędność czasu

Prosty szybki pomiar lub zautomatyzowane wielogodzinne pomiary.  System nie wymaga żadnego dodatkowego procesu przygotowawczego obsługa Maestro Pro z nowym oprogramowaniem jest bardzo prosta i dostarcza dokładne i ustrukturyzowane wynik.

Wszechstronność

Maestro Pro ​​idealnie nadaje się do każdego laboratorium oferując szerokie możliwości badawcze oraz prostą obsługę. System umożliwia pomiary dynamicznej aktywność komórkowej i wykonuje złożone eksperymenty funkcjonalne tylko ze standardowo przygotowaną kulturą komórkową.

Aktywność elektryczna

System Maestro Pro pozwala stworzyć szczegółowe profile funkcjonalne dla elektrycznie aktywnych komórek przy użyciu innowacyjnej macierzy mikroelektrod (MEA). Pozwala na wielokrotne pomiary tej samej kultury i śledzi rozwój oraz aktywność sieci, zakres aplikacji:

 • Neurony
 • Kardiomiocyty
 • Mięśnie szkieletowe
 • Komórki siatkówki
 • Komórki pierwotne lub macierzyste
 • Kultury 2D lub 3D

Kinetyka komórkowa

Masetro Edge pozwala monitorować stan i zachowanie dowolnego typu komórek za pomocą technologii opartej na impedancji. Elektrody mierzą złożone reakcje dynamiczne, rejestrując każdą minutę, aby zobrazować szczegółową kinetykę komórkową, zakres aplikacji:

 • Immuno-onkologia
 • Cytotoksyczność
 • Proliferacja komórek
 • Funkcje barierowe
 • Migracja
 • Sygnalizacja komórkowa

Zintegrowany układ kontroli środowiska

 • Temperatura fizjologiczna 37,0°C
 • Stały przepływ gazu 5,0% CO2

Możliwość pracy – wysoka wydajność

MEA: Płytki 6-, 24-, 48-, 96- dołkowe

Impedancja: Płytki 96- i 384 -dołkowe

Doposażenie

Lumos Optogenetic Stimulation – układ do optycznej stymulacji

 • płytki 96 dołkowej z 2 kolorami LED
 • płytki 48- dołkowej z 4 kolorami LED
 • płytki 24- dołkowej z 4 kolorami LED

Oprogramowanie:

 • Cardiac
 • Neural
 • MEA Viability
 • MEA Automation
 • Impedance
 • GxP Impedance

Impedance Automation