MAESTRO ZHT

  • Opis

Opis

Wysokowydajne testy proliferacji, morfologii i żywotności komórek, bez markerów prowadzone w czasie rzeczywistym.

Testy na kulturach komórkowych mają kluczowe znaczenie dla oceny stanu komórek in vitro. Wiele testów komórkowych jest jednak ograniczonych do pojedynczego momentu w czasie. Te testy prowadzone dla stanu ustalonego mogą pomijać ważne zdarzenia w proliferacji komórek, apoteozę i sygnalizacje. Platforma Maestro ZHT firmy Axion BioSystems oferuje ciągłe, oparte na impedancji monitorowanie komórek bez markerów fluorescencyjnym. Zobacz szczegółową kinetykę interakcji w macierzy miedzy komórkowej, cytotoksyczności i odpowiedzi na badane leki, aby lepiej zrozumieć biologię bez czasochłonnego i kosztownego procesu powtarzania wielu testów dla „zamrożonych” punktów.

Zintegrowany układ kontroli środowiska

Temperatura fizjologiczna 37,0°C

Stały przepływ gazu 5,0% CO2

Typowe aplikacje obejmują:

  • Pomiar proliferacji, morfologię i żywotność w czasie rzeczywistym
  • Dynamiczne reakcje cytotoksyczne
  • Prace i wydajność komórek odpornościowych
  • Monitorowanie szybkiej sygnalizacji za pośrednictwem receptora
  • Ocenę funkcji barierowej za pomocą TEER – przeznabłonkowy opór elektryczny

Wysoka przepustowość

Impedancja: 96- lub 384-dołkowa