System oczyszczania plazmą GV/GA

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Gentle Asher został specjalnie zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości źródła plazmy GV10x o czyszczenie próbek przed włożeniem do komory mikroskopu elektronowego. Komora GA zintegrowana z GV10x jest idealna do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń kontaminacyjnym podczas obrazowania.

GVGA nie jest zwykłym plazma cleanerem w tradycyjnym znaczeniu, ponieważ aktywne cząstki nie są przyspieszane, ale wykorzystywana jest plazma downstreamowa o energii aktywnych cząstek ≤ 30ev, dzięki czemu eliminowane są rozpylanie jonowe i uszkodzenie powierzchni próbek. Aktywne cząstki tlenu wytwarzane przy pomocy źródła plazmy GV10x usuwają zanieczyszczenie węglowodorów z próbek poprzez chemiczne interakcje, które wytwarzają cząsteczki CO2, CO i H2O, które są następnie odpompowywane.

Urządzenie jest wszechstronnym narzędziem:

-do przechowywania oraz oczyszczania próbek w holderach TEM
– modyfikacji powierzchni próbek za pomocą plazmy

– oczyszczania próbek dzięki użyciu zewnętrznej komory

– oczyszczania komory SEM

– oczyszczania próbek in-situ podczas obrazowania

Specyfikacja

  • Wszystkie funkcje GV10x DS Asher
  • modyfikacja powierzchni poprzez hydrofilizację
  • możliwość przechowywania do 3 uchwytów TEM w próżni
  • Obróbka plazmowa za pomocą redukcyjnych mieszanin gazów dla próbek polimerowych/ substancji organicznych
  • nieuszkadzająca metoda oczyszczania powierzchni
  • Powtarzalna szybkość usuwania 1,5 nm / min

Doposażenie

-QKW Switch

Adapter umożliwiający niezwykle łatwe przeniesienie urządzenia nawet do kliku mikroskopów elektronowych. Jego niezwykła łatwość użytkowania czyni z urządzenia wszechstronne narzędzie w mikroskopii elektronowej.

Materiały eksploatacyjne

Pudełka na siatki TEM

Siatka wspomagająca z tlenku grafenu

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

 

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.