Mapowanie naprężeń w nanoskali TEM Autostrain

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Nowe, automatyczne rozwiązanie do mapowania naprężeń do mikroskopii TEM/STEM (posiadające patent) bazujące na wzorcach dyfrakcyjnych precesji nanowiązki działające w połączeniu z urządzeniem DigiSTAR. Precyzja do 0.02% (200kV FEG) z osiągalną rozdzielczością przestrzenną do 2nm (FEG-TEM).

W połączeniu z oprogramowaniem TOPSPIN umożliwia jednoczesne mapowanie orientacji/faz/naprężeń/STEM.

Mapa regionów Si z urządzenia pMOS

 • Kierunki x i y wyrównane z kierunkami [220] i [002] w krzemie
 • Zlokalizowane dwukierunkowe naprężenie rozciągające w pobliżu krawędzi styku

Profil naprężeń z warstwy Si/SiGe

Naprężenie w kierunku X bliskie zeru, wskazujące na koherencję interfejsu

Specyfikacja

 • Wysoko rozdzielczość przestrzenna, wysokiej precyzji mapowanie naprężeń w nowoczesnych urządzeniach półprzewodnikowych
 • Pozyskiwanie referencyjnego obrazu STEM
 • Ultraszybka akwizycja skanowania nanowiązką precesji dyfrakcji elektronów
 • Standardowy czas akwizycji: 5-10 minut (150×150)
 • Czas na piksel; 10-40 ms, czas analizy 5-10 min
 • Automatyczne lokalne analizy naprężeń za pomocą własnego algorytmu AppFive
 • Akwizycja z poszczególnych pozycji, profili liniowych, obszarów
 • Osiągalna rozdzielczość przestrzenna <2 nm (FEG TEM)
 • Monitorowanie zaprojektowanych rozkładów odkształceń w nowoczesnych urządzeniach półprzewodnikowych
 • Oczekiwana czułość: <2×10-4
 • Intuicyjne środowisko robocze

Doposażenie

Brak

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

 

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.