Ultradźwiękowy automat do odwapniania USE 33

  • Opis

Opis

Zastosowanie technologii ultradźwiękowej USE 33 pozwala na szybkie i celne rozbijanie kryształów fosforanu wapnia, fosforanu magnezu i węglanu wapnia. Umożliwia to szybkie i przyjazne dla komórek odwapnianie, przy użyciu odpowiednich roztworów utrwalających i odwapniających tj. USEDECALC lub USERAPID. Czas odwapniania ulega skróceniu do 25% czasu potrzebnego regularnie do biopsji szpiku kostnego, głowy kości udowej, chrząstek nosowych i słuchowych.

Ciepło generowane przez doprowadzenie energii ultradźwiękowej jest kompensowane przez zintegrowaną jednostkę chłodzącą. W konsekwencji cyfrowy regulator temperatury zapewnia stały zakres temperatur, idealny do procesu odkamieniania, który zwykle wynosi około 16 – 18 °C. Dzięki temu morfologia i antygenowość są zachowane w 100%.