Analizator elementarny G6 Leonardo ONH

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Funkcjonowanie G6 Leonardo ONH opiera się na zasadzie fuzji gazu obojętnego (IGF), która polega na stopieniu materiału próbki w tyglu grafitowym w wysokich temperaturach. Zasada analizy fuzji gazowej jest również powszechnie nazywana ekstrakcją stopu (ME), ponieważ całkowity tlen, azot i wodór są ekstrahowane przez obojętny gaz nośny, gdy próbka topi się.

Trzy pierwiastki gazowe: tlen (O), azot (N) i wodór (H) określają jakość, żywotność i właściwości mechaniczne wszystkich materiałów metalowych. Ilość O, N i H czasami zmienia się znacznie w całym łańcuchu procesowym, od produkcji surowców do ukończenia gotowego produktu. Nawet w ilościach śladowych O, N i H mają bardzo krytyczny wpływ na właściwości materiału.

Zoptymalizowane za pomocą funkcji przyjaznych dla użytkownika

G6 LEONARDO z technologią SampleCareTM wykorzystuje niezawodną Smart Molecule SequenceTM do solidnej i precyzyjnej analizy elementarnej ONH. Dzięki wstępnie skalibrowanym standardowym metodom i argonowemu gazowi nośnemu zamiast helu G6 LEONARDO spełnia potrzeby procesu przemysłowego i kontroli jakości w celu łatwej i ekonomicznej eksploatacji.

G6 LEONARDO jest dostępny jako pojedynczy (O, N lub H) lub podwójny element (ON lub OH). Analizator jest dostarczany ze wstępnie skonfigurowanymi metodami do standardowych zastosowań, takich jak: ON lub H w stali i tytanie, O w miedzi, OH w materiałach magnetycznych i proszkach metali do wytwarzania przyrostowego, a także ma zastosowanie do innych materiałów nieorganicznych, takich jak szkło i ceramika.

Specyfikacja

Gazy nośne: He (O, N), Ar (O, N), N2 (H) ,

czystość każdego gazu nośnego : 99,995% (99,9990% dla analizy śladowej)

Zasilanie 400 – 480 VAC (± 10 %), 50 – 60 Hz, 32 A, 7 kVA,1 faza plus N lub 2 fazy,

Wymiary

Głębokość:        660 mm

Wysokość:         780 mm

Szerokość:         710 mm

Ciężar : ok. 145 kg ( w zależności od konfiguracji)

Doposażenie

Waga analityczna, zewnętrzny system chłodzenia „Ultrcooling”