Analizator elementarny G8 Galileo ONH

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

G8 GALILEO ONH to wysokiej klasy przyrząd przeznaczony do szybkiego i automatycznego oznaczania tlenu, azotu i wodoru w materiałach stałych. Analizator oparty jest na zasadzie fuzji gazu obojętnego (IGF), która polega na fuzji materiału próbki w tyglu grafitowym w wysokich temperaturach.

Zasada analizy fuzji gazowej jest powszechnie nazywana ekstrakcją z materiału stopionego (ME), ponieważ całkowity tlen, azot i wodór są ekstrahowane przez obojętny gaz nośny, gdy próbka topi się.
W połączeniu z zewnętrznym piecem ogrzewanym na podczerwień G8 GALILEO może mierzyć także zawartość wodoru dyfundującego w wielu próbkach, np w spawach zgodnie z ISO 3690 i AWS A4.3, a także w stali o wysokiej wytrzymałości.
Sprzężenie spektrometru masowego z analizatorem G8 GALILEO prowadzi do znacznie poprawionej granicy wykrywalności w celu ustalenia ultra niskich dyfuzyjnych stężeń wodoru, np. W stalach o wysokiej wytrzymałości. Ta technika spektrometrii mas z desorpcją termiczną (TDMS) poprawia granicę wykrywalności o więcej niż jeden rząd wielkości w porównaniu z TCD.

G8 GALILEO, analizator syntezy gazów obojętnych, jest dostępny z urządzeniami do analizy wszystkich trzech elementów O, N i H, jako podwójny analizator dla dwóch elementów oraz jako jednoelementowy analizator tlenu, azotu lub wodoru

Specyfikacja

Gazy nośne: He (O, N), Ar (O, N), N2 (H) , czystość każdego

gazu nośnego : 99,995% (99,9990% dla analizy

śladowej)

         Zasilanie

400 – 480 VAC (± 10 %), 50 – 60 Hz, 32 A, 7 kVA,

1 faza plus N lub 2 fazy,

Wymiary

Głębokość:        600 mm

Wysokość:         830 mm

Szerokość:         800 mm

Ciężar : ok. 130 kg ( w zależności od konfiguracji)

Doposażenie

Kwadrupolowy spektrometr mas, waga analityczna, zewnętrzny piec podczerwieni do wodoru dyfundującego, moduł kalibracji dozowanym gazem, automatyczne czyszczenie pieca, zmieniacz kokil, podajnik próbek,