Urządzenie do dimplowania próbek TEM

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Urządzenie do dimplowania próbek TEM M200 służy do przeprowadzenia mechanicznego procesu dimplingu próbek przeznaczonych do obserwacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Proces ten jest niezbędny do przeprowadzenia przed finalnym ścienianiem próbek za pomocą wiązek jonowych. Dzięki temu urządzeniu wiązki jonowe muszą usunąć jedynie relatywnie małą ilość materiału, co znacznie skraca czas procesu przygotowania próbki.

Wysokiej jakości próbki do transmisyjnej mikroskopii elektronowej muszą być zarówno sztywne jak i mieć możliwie największy obszar transparentny dla elektronów. Proces dimplingu jest szybką techniką wykorzystującą ruch obrotowy koła ściernego oraz próbki. Dzięki kombinacji tych ruchów przygotowana próbka może osiągnąć grubość rzędu kilku mikrometrów tylko w jej centralnym obszarze.

Urządzenie M200 może być wykorzystane zarówno do mechanicznego ścieniania, dimplingu jak i polerowania powierzchni próbki. Cechuje je możliwość regulacji prędkości obrotowych koła ściernego i próbki, precyzyjny pomiar grubości próbki oraz intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika. Próbka może być dokładnie pozycjonowana w urządzeniu za pomocą mikroskopu optycznego.

Specyfikacja

 • Przygotowanie wstępne próbek do dalszej preparacji w ścieniaczu jonowym
 • Polerowanie w celu uzyskania transparentności
 • Możliwość kontrolowania siły I szybkości szlifowania
 • Szlifowanie wolne od wibracji
 • Precyzyjne wskazanie grubości próbki
 • Łatwy do programowania
 • Możliwość aplikowania próbek wstępnie przygotowanych na szlifierce model 160
 • Możliwość doposażenia w mikroskop z powiększeniem 40X, który pozwala na bezpośrednią obserwację próbki bez konieczności jej wyjmowania

Doposażenie

NARZĘDZIE DO MECHANICZNEGO WYCINANIA PRÓBEK TEM-Model 130

Służy do wycinania próbek  w postaci krążków z cienkich folii metali. Precyzyjnie wykonany mechanizm wycinania próbki eliminuje wprowadzanie naprężeń i zniekształceń próbki podczas procesu wycinania. W celu umożliwienia wygodnego wyjmowania próbki z urządzenia zastosowano mechanizm sprężynowy.

Narzędzie jest dostępne w dwóch wersjach: bez i z masywną podstawą.  W zależności od preferencji klienta może służyć do wycinania krążków o średnicach 1.0 mm, 2.3 mm oraz 3.0 mm. Na żądanie dostępne również inne rozmiary

MANUALNY ŚCIENIACZ PRÓBEK Model 160

Jakość wstępnie przygotowanej próbki determinuje jakość próbki finalnej wykorzystywanej w transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Manualny ścieniacz próbek M160 jest precyzyjnym i niezawodnym narzędziem do wstępnego, mechanicznego ścieniania próbek TEM. Umożliwia on uzyskanie próbki o powtarzalnej, określonej przez użytkownika grubości i równoległych bokach w ciągu zaledwie kilku minut. Skala z podziałką daje możliwość łatwej kontroli i precyzji określenia grubości próbki w czasie procesu ścieniania. W przypadkach gdy niezbędne jest dalsze ścienianie za pomocą urządzenia do dimplingu, stolik na którym znajduje się próbka może być łatwo wyjęty z urządzenia i zainstalowany bezpośrednio w urządzeniu Fischione M200 Dimpling Grinder.

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.