Hyperion VUV – vacuum ultraviolet source

 • Opis
 • Specyfikacja

Opis

Badania materiałowe i właściwości molekularnych o niespotykanej elastyczności w ultraszybkich stałych czasowych

KMLabs Hyperion VUV, w 2019 nagrodzony platynowa nagrodą Laser Focus World a także finalista konkursu R&D 100 Awards. System zapewnia jasne impulsy femtosekundowe przy różnych długościach fal w całym zakresie ultrafioletu w próżni (VUV), od 6,0 ​​eV (205 nm) do 10,8 eV (115 nm). Dyskretna przestrajalność próżniowego źródła ultrafioletu KMLabs Hyperion VUVTM umożliwia naukowcom badanie szerokiej gamy materiałów i rozmaitych właściwości materiałów. Prosta realizowana komputerowo zmiana energii fotonu zapewnia potężne możliwości, wcześniej dostępne tylko w źródle synchrotronowym; ta zdolność do łatwej zmiany długości fali lasera może usprawnić prowadzenie wiele eksperymentów. Na przykład w eksperymentach z fotoemisją z wysoką rozdzielczością kątową (ARPES) ta możliwość regulacji pozwala badaczom odróżnić efekty powierzchniowe od efektów masowych. W przypadku eksperymentów czasu przelotu cząsteczek (ToF), zdolność do przestrajania może rozróżnić poza tym identyczne izomery.

Źródło Hyperion VUV jest również wysoce skupialne, a odpowiedna optyka można zostać zastosowana do uzyskania rozmiarów plamek poniżej 10 mikronów. Ta umiejętność pozwala zbadać nowe typy próbek, w tym materiały, które są polikrystaliczne, przestrzennie niejednorodne, krystaliczne lub w bardzo małych ilościach.

Hyperion VUV wytwarza impulsy o czasie trwania poniżej 250 femtosekund, umożliwiaja badanie ultraszybkiej dynamiki cząsteczek i materiałów. Częstotliwość repetycji 1 MHz umożliwia szybkie zbieranie danych i pozwala uniknąć efektów ładowania przestrzeni.

System Hyperion VUV jest „gotowy do pracy”, w tym odpowiednie elementy do ustawiania ostrości i sterowania wiązką, umożliwiające szybką integrację z aparaturą eksperymentalną. Co ważne, Hyperion VUV może być używany pomiędzy źródłem a komorą eksperymentalną, gwarantując, że aplikacje wymagające bardzo wysokiej próżni (takie jak ARPES) pozostaną wolne od zanieczyszczeń.

Oprócz ARPES, Hyperion VUV umożliwi przełomowe badania w fotoemisyjnej mikroskopii elektronowej (PEEM), foto-ionizacyjnej spektroskopii masowej (PIMS) do badań spalania oraz inne badania materiałów i układów molekularnych nowej generacji.

 

System Hyperion VUV cechy:

 • Jest dyskretnie przestrajalny
 • Zapewnia wysoką rozdzielczość energetyczną
 • Umożliwia femtosekundowe eksperymenty wysoką z rozdzielczością czasową
 • Umożliwia wysoką rozdzielczość przestrzenną
 • Zapewnia wiązkę VUV o jakości synchrotronowej

Aplikacje:

 • Spektroskopia fotoemisyjna z rozdzielczością kątową (ARPES)
 • ARPES z rozdzielczością czasową
 • Fotoemisyjna mikroskopia elektronowa (PEEM)
 • Foto-jonizacyjna spektroskopia masowa (PIMS)
 • Badania molekularne czasu przelotu (ToF)
 • Aplikacje wymagające dostrojenia źródła światła VUV
 • Aplikacje wymagające femtosekundowych impulsów światła VUV

 

Specyfikacja

Kluczowe korzyści:

 • Przestrajalna (wybierana z poziomu komputera) energia fotonu między 6–10,8 eV zwiększa możliwości eksperymentów laserowych ARPES:

o Osiąga wysoką rozdzielczość pędu za pomocą fotonów o niskiej energii (<7 eV) i nadal pokrywa większy zakres pędu za pomocą fotonów o wyższej energii (> 10 eV)

o Uzyska informacje o powierzchni względem masy

o Odkrywanie „ukrytych pasm” poprzez zmianę długości fali

o Przepustowość jest regulowana w celu optymalizacji gromadzenia danych

 • Wąski punkt ogniskowy zapewnia większą elastyczność próbki, umożliwiając badanie

o Niezwykle małe próbki

o Próbki heterogeniczne przestrzennie

o Materiały polikrystaliczne

 • Okno zapewnia pełną izolację między Hyperion VUV a komorą eksperymentalną, utrzymując wysoką próżnię
 • Impulsy femtosekundowe umożliwiają eksperymenty z rozdzielczością czasową
 • Hyperion VUV mierzy zaledwie 76 cm x 152 cm, dostarczając moc synchrotronu do twojego laboratorium