Moduł FT-Raman RAM II

  • Opis

Opis

RAM II to pierwszy dwukanałowy moduł FT-Raman, który może zostać połączony ze spektrometrami FTIR serii INVENIO i VERTEX. Wykorzystując port wyjściowy i wejściowy systemów INVENIO, VERTEX 80 lub modeli próżniowych VERTEX 70v i VERTEX 80v, moduł RAM II to idealne narzędzie do pomiarów FT-Raman. Intuicyjne, proste w obsłudze, oprogramowanie OPUS umożliwia pełną kontrolę nad pozyskiwaniem danych i ich obróbką, a także pozwala na przełączanie się między trybami pomiarowymi FT-Raman i FT-IR.

Wysoka wydajność

Moduł FT-Raman RAM II to wynik połączenia długoletniego doświadczenia firmy Bruker w spektroskopii FT-Raman z zaawansowaną 24-bit elektroniką detektora i wysokiej jakości optyką. Połączenie modułu RAM II ze spektrometrem INVENIO i serią VERTEX FTIR zapewnia niezwykłą stabilność i przepuszczalność wymaganą przy zaawansowanych pomiarach emisyjnych tak jak w przypadku spektroskopii FT-Raman.

Elastyczność 

Moduł RAM II może zostać wyposażony w drugi laser i system detekcji, automatyczny polaryzator oraz dwa porty światłowodowe. System posiada dużą komorę pomiarową, która jest łatwo dostępna z trzech stron i pozwala na zmianę geometrii rozpraszającej 90° oraz optykę defokusującą, będącą kluczowym elementem przy analizie kolorowych próbek wrażliwych na podgrzewanie. Automatyczny stolik do optymalizacji pozycji próbki i białe źródło światła do korekcji widma zawarte są w standardowej konfiguracji modułu RAM II. Dodatkowe akcesoria np. autosampler, nisko- oraz wysokotemperaturowe stolik dostępne są opcjonalnie. Unikalna możliwość połączenia z mikroskopem RamanScopeIII i kompaktowym mikroskopem Raman SENTERRA II przenosi spektroskopię Raman do mikroskali. Dedykowana konfiguracja modułu RAM II pozwala na pomiary fotoluminescencji (PL) np. kontrola jakości półprzewodników i badania materiałowe.

Czułość

RAM II pozwala na pokrycie szerokiego zakresu spektralnego 3600 – 50 cm-1 (Stokes shift). W połączeniu z np. spektrometrem FTIR INVENIO R RAM II dostarcza najwyższej czułości i stabilności. Laser Nd-YAG (1064 nm) do wzbudzenia próbek jest w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania. System może zostać wyposażony w pracujący w temperaturze pokojowej detektor InGaAs lub wysokoczuły Ge. Wysoce przepuszczalna optyka i unikalny chłodzony ciekłym azotem detektor Germanowy zapewnia detekcję ultra słabych sygnałów przy minimalnym szumie i znakomitej czułości. Długi czas utrzymywania ciekłego azotu zapewnia bezproblemową pracę przez tydzień.