Model 2021 – Uchwyt o niskim tle tomografii

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Optymalizuje pozyskiwanie informacji o  składzie pierwiastkowym oraz strukturze materiału w trzech wymiarach. Rozwinięty do dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej; berylowa końcówka uchwytu i zaciski zmniejszają możliwość zniekształcenia wyników . Idealny do do aplikacji wymagających dużego pochyłu próbki.

Właściwości:

  • Zoptymalizowany do energo-dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej
  • Zminimalizowanie zakłóceń poprzez wykorzystanie berylowych zacisków
  • Idealny do tomografii elektronowej prowadzonej w temperaturze pokojowej
  • Wysoki kąt pochyłu
  • Rozszerzone pole widzenia
  • Łatwe i dokładne załadowanie próbek oraz jej centrowanie

Specyfikacja

Typ holdera:
Temeratura otaczająca, jednnopochyłowy, dla miktoskopii transmisyjnej TEM, z otworem (pole-piece gap) ok 5mm lub wiekszej

Wymiary próbek:
3mm średnicy, szeroki zakres grubości do 250 um

Materiał końcówki oraz uchwytów:
Beryl

Rozdzielczość:
0,34 nm (we wszystkich kierunkach)

Dryft:
<1,5nm/min

Maksymalny zakres pochyłu:
do +/= 80 stopni

Pole widzenia:
do 1,6mm przy 70 stopniach

Doposażenie

NARZĘDZIE DO MECHANICZNEGO WYCINANIA PRÓBEK TEM-Model 130

Służy do wycinania próbek  w postaci krążków z cienkich folii metali. Precyzyjnie wykonany mechanizm wycinania próbki eliminuje wprowadzanie naprężeń i zniekształceń próbki podczas procesu wycinania. W celu umożliwienia wygodnego wyjmowania próbki z urządzenia zastosowano mechanizm sprężynowy.

Narzędzie jest dostępne w dwóch wersjach: bez i z masywną podstawą.  W zależności od preferencji klienta może służyć do wycinania krążków o średnicach 1.0 mm, 2.3 mm oraz 3.0 mm. Na żądanie dostępne również inne rozmiary

MANUALNY ŚCIENIACZ PRÓBEK Model 160

Jakość wstępnie przygotowanej próbki determinuje jakość próbki finalnej wykorzystywanej w transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Manualny ścieniacz próbek M160 jest precyzyjnym i niezawodnym narzędziem do wstępnego, mechanicznego ścieniania próbek TEM. Umożliwia on uzyskanie próbki o powtarzalnej, określonej przez użytkownika grubości i równoległych bokach w ciągu zaledwie kilku minut. Skala z podziałką daje możliwość łatwej kontroli i precyzji określenia grubości próbki w czasie procesu ścieniania. W przypadkach gdy niezbędne jest dalsze ścienianie za pomocą urządzenia do dimplingu, stolik na którym znajduje się próbka może być łatwo wyjęty z urządzenia i zainstalowany bezpośrednio w urządzeniu Fischione M200 Dimpling Grinder.

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.