System do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) Quantax

 • OPIS
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

OPIS

System Quantax EBSD jest profesjonalnym narzędziem badawczym EBSD przyjaznym dla użytkowników o wszystkich stopniach zaawansowania. Może być wykorzystywany do badań wszystkich materiałów o strukturze krystalicznej. Urządzenie może być również używane w połączeniu z systemem Quantax EDS tworząc w ten sposób najbardziej zaawansowany zintegrowany system EBSD/EDS wspomagany przez oprogramowanie ESPRIT2.

 Detektor z serii eFlash – najbardziej zaawansowanej linii detektorów EBSD

 • detektory serii eFlashFS umożliwiają prowadzenie szybkich pomiarów nawet do 945 wzorców/s (grupowanie sygnałów 8×8); poprawiona dokładność przy prędkości 630 wzorców/s (grupowanie sygnałów 4×4)
 • detektory serii eFlashHD cechuje wysoka rozdzielczość natywna wynosząca 1600×1200 pikseli; maksymalna prędkość to 170 wzorców/s (grupowanie sygnałów 20×20). Wspiera to pomiary przy niskim napięciu przyspieszającym (aż do 5kV) oraz  niskich prądów wiązki (aż do 0,1nA)
 • Możliwość pozycjonowania ekranu w pionie w trybie „in situ” w celu uzyskania najlepszej jakości sygnału EBSD

Specyfikacja

1.Detektor:

 • eFlashFSumożliwiają prowadzenie szybkich pomiarów nawet do 945 wzorców/s (grupowanie sygnałów 8×8); poprawiona dokładność przy prędkości 630 wzorców/s (grupowanie sygnałów 4×4)

 

 • eFlashHDcechuje wysoka rozdzielczość natywna wynosząca 1600×1200 pikseli; maksymalna prędkość to 170 wzorców/s (grupowanie sygnałów 20×20). Wspiera to pomiary przy niskim napięciu przyspieszającym
 • Możliwość pozycjonowania ekranu w pionie w trybie „in situ” w celu uzyskania najlepszej jakości sygnału EBSD
 • Wysoka dokładność pozycjonowania ekranu fosforowego wynosząca <10µm
 • Ekran oraz detektory FSE/BSE łatwo wymieniane przez użytkownika
 • Unikalna automatyka wycofania detektora po zakończeniu pomiarów

 

 1. Unikalny system obrazowania ARGUS™ FSE/BSE
 • Średni kontrast atomowy próbek silnie pochylonych
 • Obrazy o kontraście zakodowanym w kolorze uzyskane przy wykorzystaniu trzech niezależnych detektorów
 • W pełni zintegrowana elektronika w celu uzyskania wysokiego stosunku sygnału do szumu
 1. Duże wsparcie techniki TKD (Transsmision Kikuchi Diffraction)
 • Zestaw narzędzi TKD w skład, których wchodzi dedykowany uchwyt próbek TKD
 • Głowica detektora OPTIMUS™ TKD umożliwia analizy w optymalnych warunkach geometrycznych
 1.  Wsparcie i automatyzacja konfiguracji ułatwiająca korzystanie
 • Asysta sygnału w procesie automatycznej konfiguracji kamery
 • Automatyzacja procesu kalibracji detektora umożliwiająca dokładne pomiary
 • Punktowa inspekcja jakości danych w dowolnej lokalizacji mapy
 1. Wysoka prędkość i niezawodność akwizycji i oceny
 • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
 • Solidne indeksowanie wzdłuż granic ziaren i granic faz
 • Wykluczanie niepożądanych fragmentów próbki z pomiarów poprzez definiowanie obszarów
 1. Unikalne połączenie danych z EBSD i EDS
 • Zaawansowana integracja z systemem Quantax EDS
 • Obydwa detektory mogą znajdować się jednocześnie w optymalnej pozycji pomiarowej
 • Kompletne dane do powtórnej analizy w dowolnym czasie
 1.  Niezrównana użyteczność, elastyczność i szybkość oprogramowania
 • Przechowywanie w pamięci wielu pozycji i rozwiązań; możliwość przechowywania wzorców
 • Szybki dostęp do wszystkich pomiarów i danych post procesowych poprzez przełączanie pomiędzy dwiema platformami pracy
 • Olbrzymia liczba możliwości prezentacji wyników m.in. dane z punktów, mapy, histogramy, tekstury
 •  Natychmiastowy dostęp do wszystkich zmierzonych danych
 1. Zaawansowana identyfikacja fazy – doskonałe rozwiązanie dla próbek wielofazowych i mineralogicznych
 • Identyfikacja danej fazy na podstawie porównania z fazami dostępnymi w obszernej bazie danych
 • Możliwość identyfikacji faz zarówno w trybie online jak i offline

Doposażenie

1.Głowica detektora OPTIMUS™ TKD

 

Seria detektorów EBSD Bruker może być doposażona w dodatkową głowicę OPTIMUS™ TKD, która została specjalnie zaprojektowana dla najlepszej geometrii próbka- detektor. Głowica detektora nie tylko pozwala na uzyskanie linii Kikuchiego, ale pozwala też na dyfrakcję z wybranego obszaru próbki.

 

 1. Unikalny system obrazowania ARGUS™ FSE/BSE
 • Średni kontrast atomowy próbek silnie pochylonych
 • Obrazy o kontraście zakodowanym w kolorze uzyskane przy •wykorzystaniu trzech niezależnych detektorów
 • W pełni zintegrowana elektronika w celu uzyskania wysokiego stosunku sygnału do szumu

Materiały eksploatacyjne

Cylindryczny stolik z zaciskami i gwintem M4, nachylony

Kompaktowy pochylony ruchomy stolik, M4

Uchwyt o regulowanym kącie do stoliczków pinowych

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.