• Opis
  • Specyfikacja

Opis

Jest to unikalny, kompaktowy generator wiązki promieniowania rentgenowskiego łączący zalety źródła rentgenowskiego niskiej mocy oraz precyzyjnie justowanej optyki polikapilarnej. Umożliwia otrzymywanie wiązki promieniowania rentgenowskiego o wysokiej jasności znajdującej zastosowanie w zaawansowanej analizie materiałów. Flex-Beam jest dostępny w wielu konfiguracjach zogniskowania lub kolimacji wiązki. W przypadku specjalistycznych zastosowań konfiguracja może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja

Cechy i zalety:

– natężenie promieniowania fleX-Beam jest do 10 000 razy większe niż w przypadku konwencjonalnych kolimatorów pinholowych

– obszar zogniskowania o rozmiarze 5µm dla linii Rh K-alfa (20,162 keV)

– wydajność 50 wat przekracza wydajność konwencjonalnych kilowatowych lamp rentgenowskich

– zintegrowana przesłona bezpieczeństwa oraz 8-pozycyjne koło filtrów

 

Łatwa integracja:

– to wszechstronne urządzenie o kompaktowej konstrukcji łatwo integruje się z dowolnym urządzeniem, czy systemem

 

Łatwy serwis i ustawianie:

– innowacyjna konstrukcja daje możliwość wymiany różnej optyki, jak również serwisowania urządzenia na miejscu

 

Zastosowanie:

– mikro-XRF: analiza drobnych cech, analiza grubości warstw, wysokorozdzielcze mapowanie pierwiastkowe

– XRD: analiza naprężeń szczątkowych, dyfrakcja Lauego, dyfrakcja proszków

– XRD i WDS: dyfrakcja proszków, pomiary tekstury i naprężeń, spektrometria falowodyspersyjna