• Opis
  • Specyfikacja
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Vasco jest urządzeniem służącym do pomiarów wielkości nano i mikrocząstek zdyspergowanych w cieczy. Analizator wykonuje pomiar cząstek w zakresie od 0.5nm do 10µm. Wykorzystuje do tego celu metodę dynamicznego rozpraszania światła (DLS – Dynamic Light Scattering). Oparty na oryginalnej i opatentowanej optycznej konfiguracji celki pomiarowej analizator Vasco stanowi unikalne rozwiązanie w zakresie charakteryzacji dyspersji nawet o wysokiej koncentracji, czy dyspersji nieprzezroczystych. Umożliwia to analizę próbek bez konieczności ich rozcieńczania. Dzięki zastosowaniu unikalnych algorytmów analizy danych Vasco umożliwia wyznaczanie charakterystyk rozkładów wielomodalnych bez wiedzy odnośnie liczby maksimów w rozkładzie rzeczywistym.

Specyfikacja

  • Dedykowane intuicyjne oprogramowanie nanoQ
  • Zakres badanych cząstek: od 0.5nm do 10µm
  • Czas niezbędny do wykonania pomiaru: 5 minut
  • Objętość próbki : 50µL
  • Detektor: fotodioda lawinowa
  • Temperatura próbki: od +15°C do +90°C
  • Rodzaje rozpuszczalników: woda oraz rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne
  • Możliwość badania rozkładu wielkości za pomocą algorytmów Pade-Laplace, kumulatywnego oraz SBL (Spares Bayesian Learning).

Materiały eksploatacyjne

Plastikowe pipety

Tryskawki

Polistyrenowe fiolki

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.