Nanoomanipulatory – rozwiązania z mikroskopem optycznym

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

NANO-ROZWIĄNIA DLA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJSystem do nanoprobingu w mikroskopie elektronowym umożliwia prowadzenie intuicyjnych pomiarów niskich prądów w warunkach in situ w SEM oraz FIB. Pozwala on na charakteryzację próbki w komorze próżniowej mikroskopu w dowolnym momencie obserwacji.

Rozwiązanie wykorzystuje do 8 mikromanipulatorów miBot pozwalające użytkownikowi niezależnie pozycjonować sondy na próbkach z rozdzielczością w skali nanometrycznej. Cztery stopnie swobody każdego z mikromanipulatorów umożliwiają operatorowi łatwo dostosować orientację sond podczas eksperymentu.

Zestaw adapterów dostarczanych wraz z urządzeniem umożliwia dostosowanie systemu do dowolnych mikroskopów SEM, nawet tych z najmniejszą komorą. Płaska platforma systemu o średnicy w zakresie 10-12,5 cm może być zainstalowana na stoliku mikroskopu lub interfejsie mechanizmu load-lock.

Charakterystyczne zastosowania:

-Charakteryzacja półprzewodników:
• Charakterystyka prądowo napięciowa
pojedynczych tranzystorów
• Inżynieria odwrotna, projektowanie chipów

-Analiza uszkodzeń półprzewodników (failure analysis):
• EBIC: Electron Beam Induced Current
Lokalizacja defektów w złączach p/n
• EBAC/RCI: Electron Beam Absorbed Current
Shorts/Opens detection at metal lines

-Charakteryzacja materiałów i nanomanipulacja
• Testowanie urządzeń optoelektronicznych, MicroLED,
paneli słonecznych
• Analiza cienkich warstw
• 4 punktowe pomiary (probing)
• Wyodrębnianie pojedynczych struktur(nanodruty,
cząstki, etc.) Preparatyka próbek TEM

Specyfikacja

•       Środowisko pracy wewnątrz komory mikroskopu (najniższe ciśnienie pracy 10-8 bar oraz zakres temperatury 273-353 K)

•       Możliwość wykorzystania stolika z możliwością umieszczenia do 8 mibotów

Electrical probing: zakres napięcia +/- 100V, natężenie prądu 1fA-100mA, rezystancja ok. 3.5Ὠ (od końcówki mibota do złącza BNC)

•       Wymiary oraz waga:
Obudowa: 20.5 x 20.5 x 13.6 mm3

Ramie: 8.3 mm (bez narzędzia)

Waga: 12 g (bez narzędzia)

 

Max. Dokładność pozycjonowania:
tryby ruchu: zgrubny (stepping) dokładny (scanning)

Stepping: 50 nm (X, Y), 120 nm (Z)

Scanning: 1.5 nm (X, Y), 3.5 nm (Z)

Zakres ruchu

Stepping (XY,R,Z):20 x 20 mm2, ± 180°, 42°

Scanning (X Y Z): 440 x 250 x 780 nm3

Note: in stepping, actual X, Y, R range are limited by the size and shape of the stage where

the miBot moves, and the length of the driving cable.

 

Prędkość
X i Y: do 2.5 mm.s-1

Z: do 150 mrad.s-1

 

Siły i moment obrotowy:

X and Y:              push:0.3 N         Z: lift: 0.7 mNm (5 g)

hold: 0.2 N              hold: 0.9 mNm (6 g)

Pochylanie oraz utrzymanie pozycji: do 55°

Doposażenie

Platforma montowana w miejsce stolika na   4-miBoty

•Kompaktowa konstrukcja (średnica   100 mm)

•Do 4 niezależnych miBot™

•Rozmiar próbki do ok. 1”

 

Platforma montowana w miejsce stolika na 8-miBotów

•Przestronna konstrukcja (średnica: 125 mm)

•Do 8 niezależnych miBot™

•Rozmiar próbki do ok. 2”

 

Platforma Load-lock na 8 mibotów

•Przestronna konstrukcja (średnica: 110 mm)

•Do 8 niezależnych miBot™

•Rozmiar próbki do ok. 1,5”

• Typowe wymiary drzwi śluzy:

150 (w) x 45 (h) mm

 

Specjalne platformy

•Dla większych/grubszych próbek ( dla pakietów próbek)

•Ze stolikami chłodzącymi/grzewczymi

•Niestandardowa konfiguracja komór

Aktywny uchwyt na próbki

• Ręczna regulacja wysokości próbki (zakres 8 mm)

• Odchylanie próbki zdefiniowaną przez użytkownika

 

Stolik pozyconujący próbkę XYZ

• Umożliwia przeniesienie próbki niezależnie od sond w kierunkach X, Y, Z (zakres przesuwu: 5 mm (X, Y), 330 um (Z); Max. rozdzielczość: 2 nm (X, Y), 7 nm (Z))

• Redukuje czas umiejscowienia sond i przyspiesza

charakterystykę urządzeń

System pomiarowy EBIC, EBAC, EBIC&EBAC/RCI