• Opis
  • Doposażenie

Opis

Spektrometr S1 Tracer 5g znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje duża złożoność aplikacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o badania dzieł sztuki i archeologię, dydaktykę, bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, geochemię czy zaawansowane materiały technologiczne, TRACER precyzyjnie i dokładnie analizuje skład pierwiastkowy materiałów w różnej postaci (płyny, zawiesiny, proszki, pigmenty, minerały, gleby, osady, szlam, celulozę, polimery, szkło, papier, metale i ich stopy) . Dzięki zastosowanym innowacjom S1 Tracer 5g umożliwia analizę w szerokim zakresie pierwiastków począwszy od sodu (Na) a nawet detekcję fluoru (F). Duży wybór filtrów wiązki pierwotnej oraz możliwość ręcznej nastawy napięcia i natężenia lampy rentgenowskiej sprawiają, ze optymalizowanie warunków wzbudzenia XRF podczas badań artefaktów czy pigmentów malowideł, skutkuje precyzyjną analizą jakościową. Spektrometr znalazł uznanie w ośrodkach badań geologicznych na całym świecie z racji możliwości wykonywania bardzo precyzyjnych analiz ilościowych materiałów pochodzenia  geologicznego.  W aplikacjach dotyczących analizy materiałów geologicznych i szkła uwzględniono również możliwość badania zawartości sodu (analiza z helem i bez helu).

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1941 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością (uruchamianie spektrometrów XRF).

Doposażenie

Statyw trójnożny, statyw nabiurkowy, filtry ręcznie wprowadzane, oprzyrządowanie do przedmuchu helem, pompa próżniowa, przenośny ruter W-Fi