Matrix MG

 • Opis
 • Specyfikacja

Opis

Analizator gazów MATRIX-MG do w pełni automatycznego i precyzyjnego monitoringu gazów w czasie rzeczywistym

 Szybka, ciągła i w pełni zautomatyzowana identyfikacja i analiza ilościowa gazów

 • Kalibracje nie są wymagane do identyfikacji gazów
 • Kompensacja gazów atmosferycznych i interferentów
 • Dostępne są cele gazowe o długościach 10 cm (MATRIX-MG01), 2 m (MATRIX-MG2) oraz 5 m (MATRIX-MG5)
 • Limity detekcyjne od kilku ppb do 100%
 • Cele gazowe z kontrolą temperatury (do 200°C)
 • Łatwa obsługa i niskie koszty pracy
 • Oparty na interferometrze RockSolid™
 • Transfer wyników pomiarów do przemysłowych interfejsów komunikacyjnych

Kompaktowa konstrukcja MATRIX-MG jest oparta na sprawdzonym modelu MATRIX-M („IRCube”). Analizowany gaz jest badany wewnątrz celi gazowej bazując na spektroskopii FT-IR. Do pokrycia szerokiego zakresu aplikacji MATRIX-MG dostępny jest z celami gazowymi o długościach 10 cm (MATRIX-MG01), 2 m (MATRIX-MG2) oraz 5 m (MATRIX-MG5).

Cele mogą być ogrzewane do 200°C celem uniknięcia kondensacji innych związków w badanym gazie. Typowe zastosowania to monitoring procesów gazowych na liniach produkcyjnych, analiza spalin samochodowych i biogazów, określanie zanieczyszczeń w gazach wysokiej czystości oraz analiza gazów w zaawansowanych badaniach naukowych

Specyfikacja

MATRIX-MG01

MATRIX-MG01 posiada cele gazową o długości drogi optycznej 10 cm jest idealnym rozwiązaniem do analizy ilościowej związków gazowych o bardzo wysokim stężeniu.

Cela ma objętość 25 ml i umożliwia szybką wymianę gazu przy minimalnym zużyciu gazu. Powłoka PTFE i okienka ZnSe zapewniają maksymalną ochronę przed korozją. MATRIX-MG01 jest wyposażony w czujniki temperatury i ciśnienia, a ich wartości pomiarowe są automatycznie zaczytywane i uwzględniane przez oprogramowanie OPUS GA.

 • Długość drogi optycznej 10 cm do identyfikacji i analizy ilościowej gazów o wysokich stężeniach
 • Objętość celi gazowej to tylko 25 ml
 • Powłoka PTFE celi gazowej umożliwia pomiar nawet gazów korozyjnych
 • Uwzględnia zmienne ciśnienie i temperaturę gazu za pomocą czujników

MATRIX-MG2

MATRIX-MG2 posiada wieloodbiciową celę gazową o długości drogi optycznej 2 m i jest przeznaczony do analizy ilościowej związków gazowych w bardzo szerokim zakresie stężeń.

Cela ma objętość 200 ml i niklowaną powierzchnię, pozwalając na pomiar korozyjnych gazów. MATRIX-MG2 jest wyposażony w czujniki temperatury i ciśnienia, a ich wartości pomiarowe są automatycznie zaczytywane i uwzględniane przez oprogramowanie OPUS GA.

 • 2 m wieloodbiciowa cela gazowa do identyfikacji i analizy ilościowej stężeń gazów w szerokim zakresie
 • Objętość celi gazowej wynosi tylko 200 ml
 • Niklowana cela gazowa umożliwia pomiar nawet korozyjnych gazów
 • Uwzględnia zmienne ciśnienie i temperaturę gazu za pomocą czujników zawartych wewnątrz celi gazowej

MATRIX-MG5

MATRIX-MG5 posiada wieloodbiciową celę gazową o długości drogi optycznej 5 m i jest przeznaczony do precyzyjnej analizy ilościowej związków gazowych od bardzo niskich stężeń na poziomie ppb do stu procent.

Opatentowana konstrukcja jest specjalnie zoptymalizowana pod kątem szybkiej wymiany gazu, która pozwala na analizę procesów dynamicznych, takich jak analiza spalin z silników. Niklowana cela gazowa i galwanicznie pokrywane lustra umożliwiają pomiar nawet korozyjnych gazów. Do wymagających zastosowań cela gazowa jest również dostępna w wersji ze stali nierdzewnej. Czujniki ciśnienia i temperatury wewnątrz celi gazowej są automatycznie wczytywane i uwzględniane przez oprogramowanie OPUS GA.

 • 5 m wieloodbiciowa cela gazowa do identyfikacji i analizy ilościowej od części na miliard do 100 procent
 • Opatentowana cela gazowa przeznaczona do szybkiej wymiany gazu
 • Niklowana cela gazowa i galwaniczne pozłacane złotem lustra umożliwiają pomiar nawet korozyjnych gazów
 • Cela gazowa jest również dostępna w wersji ze stali nierdzewnej

Uwzględnia zmienne ciśnienie i temperaturę gazu za pomocą czujników zawartych wewnątrz celi gazowej.