Spektrometr iskrowy Q4 Tasman

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Q4 TASMAN to emisyjny spektrometr iskrowy, którego cechuje optymalna wydajność analityczna, łatwość obsługi i oszczędna eksploatacja. Spektrometr otworzył erę nowoczesnych analizatorów z komorą optyczną uzbrojoną w wyższej czułości detektory CCD oraz z nowatorskim cyfrowym systemem wzbudzenia. Ważnym elementem spektrometru jest dla użytkownika nowoczesny stolik iskrzenia z optymalizowanym poosiowym przepływem argonu, który uwalnia od obowiązku częstej konserwacji.

Spektrometr Q4 Tasman cechuje polepszona stabilność i precyzja wraz z granicą wykrywalności każdego z pierwiastków na poziomie zawartości śladowych.

Osiągi analityczne instrumentu Q4 Tasman pozwalają przyrównywać spektrometr technologii CCD do spektrometrów „high-endowych”, wyposażonych w detektory fotopowielaczowe.

Wprowadzone w konstrukcji komory optycznej rozwiązania nie wymagają stosowania pompy próżniowej, co w efekcie poprawia komfort pracy (praca bez męczącego szumu pompy) oraz uwalnia użytkownika od niewygodnych i kosztownych zabiegów konserwacji pompy (wymiana oleju i uszczelek pompy).

Specyfikacja

Zasilanie:

100 to 240 V

50/60 Hz

600 W podczas pomiaru

50 W standby

16 A (240 V) bezpiecznik topikowy zwłoczny

Wymiary

Głębokość:        800 mm

Wysokość:         650 mm

Szerokość:         550 mm

Masa: 75 Kg

Doposażenie

Adapter do analizy drutu o średnicy 1 – 3 mm, adapter do analizy drutu o średnicy 3 – 10 mm, adapter do badania małych próbek, adapter do badania cienkich blach, szlifierka MLG11 do próbek spektralnych, reduktor argonu