Platforma Pantheon ™ pulsacyjne źródło fotonów EUV

 • Opis

Opis

Platforma KMLabs Pantheon ™ to pulsacyjne źródło fotonów EUV, składające się z niezbędnego oprzyrządowana do generowania światła EUV, a także linii wiązki, aby ułatwić dostarczanie  fotonów EUV do dostarczonej przez użytkownika stacji eksperymentalnej. Poszczególne impulsy światła z Panteonu mają czas trwania w reżimie femtosekundowym i przyjmują postać wiązki laserowej, spójnej i wysoce skupianej wiązki.

Wykorzystaj promieniowanie (EUV) w swoim laboratorium, od  obrazowania w nanoskali po ultraszybką dynamikę magnetyzacji, spektroskopię fotoemisyjną i litografię półprzewodników, wiele materiałów i technologii ma charakterystyczną energię przejścia, które mieszczą się w zakresie pracy EUV. Wykorzystanie mocy tej części widma jest teraz możliwe w warunkach laboratoryjnych dla naukowców, którzy chcą skupić się na eksperymencie, a nie na budowie źródła światła.

Generowanie fotonów z zakresu EUV odbywa się w procesie generowania wysokich harmonicznych, z wykorzystaniem ultraszybkiej wiązki 800 nm jako podstawowego źródła światła. Za procesem wysokich harmonicznych Panteon zawiera niezbędną optykę, aby usunąć podstawowe światło z wiązki propagacyjnej, pozostawiając jedynie skonwertowane światło EUV do eksperymentu. Nadmiar światła podstawowego można skierować do alternatywnych ścieżek wiązki, aby zastosować je w oddzielnym eksperymencie.

 

Korzyści ze źródła Panteon

 • Zaprojektowane komercyjnie, przestrajalne światło wiązki EUV
 • Źródło światła laserowego EUV z koherentnymi przestrzennie i czasowo impulsami
 • Łatwe w użyciu czyste światło EUV gotowe do eksperymentu
 • Wysoka stabilność

 

Aplikacje

 • Koherentne obrazowanie dyfrakcyjne (CDI)
 • Spektroskopia fotoemisyjna z rozdzielczością kątową (ARPES)
 • Ultraszybka spektroskopia z sondą pompową
 • Spektroskopia magnetyczna MOKE
 • Impulsowe źródło energii do tomografii sond atomowych
 • Fotoemisyjna mikroskopia elektronowa (PEEM)