Analizator wodoru dyfundującego G4 Phoenix DH

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Analizator ekstrakcji na gorąco G4 PHOENIX DH jest właściwym rozwiązaniem do dokładnego i szybkiego pomiaru zawartości wodoru dyfundującego, aby uniknąć zjawiska kruchości wodorowej.

G4 PHOENIX DH, wykorzystujący metodę ekstrakcji gorącym gazem nośnym, umożliwia szybkie i automatyczne oznaczanie dyfundującego wodoru w wielu różnych stopach metali. Wydzielony wodór jest wykrywany przez czuły i długoterminowo stabilny detektor przewodności cieplnej (TCD). Prostą i niezawodną kalibrację gwarantuje zintegrowany automatyczny dozownik gazu z 10 różnymi objętościami.

 

Analizator jest wyposażony w szybki piec podczerwieni osiągający temperaturę do 900 ° C. Rura kwarcowa o średnicy 30 mm umożliwia analizę dużych próbek, jak taśmy z blachy stalowej lub próbek spoin zgodnie z ISO 3690 i AWS A4.3. Piec podczerwieni jest programowalny pod kątem czasu i szybkości grzania aby umożliwić weryfikować informację o różnych formach uwięzionego wodoru.

 

Do o wyższych temperatur, szczególnie do oznaczania dyfuzyjnego wodoru, a także resztkowego wodoru (np. w stalach), można analizator wyposażyć w dodatkowy piec oporowy który osiąga max. temperaturę ok. 1100 ° C.

 

Rewolucyjna nowa technika łączenia spektrometru masowego z analizatorem G4 PHOENIX DH poprawia granicę wykrywalności o więcej niż jeden rząd wielkości w porównaniu z TCD i umożliwia określenie ultra niskich stężeń wodoru dyfundującego , np. w stali o podwyższonej wytrzymałości

Specyfikacja

Gazy nośne: azot o czystości 99,995% (99,9990% dla analizy śladowej)

 Zasilanie : Piec zewnętrzny podczerwieni 230 VAC, 0–60 Hz, 1500 VA  G4 Phoenix 230 VAC, 50 – 60 Hz, 2200 VA,

Wymiary:

Głębokość:        600 mm

Wysokość:         640 mm

Szerokość:         630 mm

Waga: ok. 63 kg

Doposażenie

Kwadrupolowy spektrometr mas, waga analityczna, dodatkowy piec oporowy,