Transmisyjny mikroskop elektronowy LVEM25

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Transmisyjny mikroskop elektronowy LVEM25 firmy Delong Instruments, to najnowsza propozycja tego producenta w dziedzinie kompaktowych systemów TEM. Mikroskop ten umożliwia obrazowanie próbek w trybach: transmisyjnym (TEM), skaningowym transmisyjnym (STEM) oraz dyfrakcji elektronów (ED). Podobnie jak wiele zaawansowanych transmisyjnych mikroskopów elektronowych, system Delong Instruments LVEM25 jest urządzeniem wyposażonym w polowe źródło elektronów. Zastosowany rodzaj katody (emiter polowy Schottky’ego) zapewnia wysoki poziom jasności oraz stabilności prądu wiązki elektronowej. Gwarantuje ponadto kilka tysięcy godzin pracy na pojedynczym źródle.

Możliwość skupienia wiązki do niewielkich rozmiarów plamki decyduje o relatywnie wysokiej rozdzielczości uzyskiwanej w trybie STEM. Ogólna charakterystyka emitera S-FEG pomaga natomiast w uzyskiwaniu wysokiej jakości obrazów w trybie TEM.

Delong Instruments LVEM25 to niskonapięciowy transmisyjny mikroskop elektronowy umożliwiający obrazowanie przy napięciach przyspieszających elektrony  do  25kV. Praca przy tak niskich energiach wiązki elektronowej  jest możliwa dzięki nowatorskiej konstrukcji niezwykle kompaktowej kolumny elektronowej. Zastosowanie tak niskich napięć przyspieszających elektrony, powoduje wzrost udziału elektronów rozproszonych, co skutkuje zwiększonym kontrastem generowanych obrazów TEM. Pozwala to m.in. na badania niekontrastowanych preparatów biologicznych. Zdecydowanie ułatwia także obrazowanie preparatów inżynierskich, charakteryzujących się niskim poziomem kontrastu – takich jak np. preparaty polimerowe. Co istotne mikroskop Delong Instruments LVEM 25 przeznaczony jest do obrazowania klasycznie przygotowanych próbek o grubości około 100nm – co pozwala na wykorzystanie klasycznej linii preparatyki dla potrzeb mikroskopii TEM.

Mikroskop Delong Instruments LVEM25 wyposażony jest w kompletnie bezolejowy układ próżniowy.  Zastosowane są w nim m.in. pompy jonowe –  z natury bezwibracyjne i pozwalające osiągnąć poziom próżni rzędu 10­­­-9 mBar. Zastosowany rodzaj układu próżniowego eliminuje problem niepożądanej kontaminacji przestrzeni komory próbki, co w praktyce skutkuje stabilnymi warunkami obrazowania i nieobecnością artefaktów związanych z zanieczyszczeniami. Dzięki zastosowaniu soczewek z magnesami trwałymi mikroskop LVEM25 nie wymaga stosowania żadnych substancji chłodzących. Gwarantuje to długą, bezproblemową oraz bezawaryjną pracę tego instrumentu.

 • mikroskop niezwykle łatwy w obsłudze – idealnie sprawdza się w celach badawczych oraz dydaktycznych;
 • umożliwia wysokowydajne obrazowanie w trybach TEM, STEM, ED;
 • zapewnia wysoki kontrast uzyskiwanych obrazów próbek -przy braku konieczności barwienia próbek biologicznych;
 • mikroskop tani w eksploatacji – dzięki zastosowanemu zaawansowanemu układowi próżniowemu oraz emiterowi S-FEG o długiej żywotności, czynności serwisowe przy urządzeniu są ograniczone do minimum
 • doskonałe rozwiązanie do obrazowania nanocząstek, barwionych i niebarwionych próbek biologicznych i polimerowych, proszków, włókien czy też nanorurek;

Specyfikacja

 • polowe źródło elektronów z katodą Schottky’ego ( S-FEG) o czasie życia >>2 000 godzin;
 • napięcie przyspieszające 6, 10,25 kV;
 • czas od włożenia próbki do momentu uzyskania pierwszego zdjęcia elektronowego ≤ 3 minuty;
 • w trybie obrazowania TEM:

 

 • zdolność rozdzielcza ≤ 1 nm;
 • maksymalne powiększenie ≥ 430 000x;
 • zapisywane obrazy o rozdzielczości do 2 048 x 2048 pikseli;

 

 • w trybie obrazowania STEM:
 • zdolność rozdzielcza ≤ 1 nm;
 • maksymalne powiększenie ≥ 470 000x;
 • zapisywane obrazy o rozdzielczości do 2 048 x 2048 pikseli;

 

 • w trybie dyfrakcji ED:
 • minimalna średnica wiązki ≤500nm
 • długość kamery 2000 – 7000 pix

Doposażenie

Brak