• Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Skaningowy mikroskop elektronowy Axia ChemiSEM jest pierwszym na świecie mikroskopem pełnowymiarowym z w pełni zintegrowanym spektrometrze EDS. Oznacza to, że nie ma potrzeby przełączania się między obrazem SEM, a trybem EDS, wszystkie informacje użytkownik otrzymuje równocześnie na jednym obrazie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie odpompowania komory na próbki, odpowietrzenie mikroskopu zajmuje nie więcej niż 2 minuty – Axia jest najszybszym pełnowymiarowym mikroskopem na świecie.

Mikroskop ten wyposażony jest w detektory elektronów wstecznie rozproszonych (BSD), wtórnych (SED) oraz standardowo integrowany spektrometr EDS. Poza tym kolumna posiada 5 dodatkowych wolnych portów do montażu detektorów do np. katodolumescencji, EBSD, spektrometrii WDS, mikrosondy rentgenowskiej czy innych.

Obszerne wnętrze komory umożliwia analizę próbek o dużym, niestandardowym rozmiarze lub umieszczenie mikromanipulatorów. Dodatkowo, użytkownik może zdemontować stolik na próbki, aby jeszcze zwiększyć dostępną objętość komory.

Zapraszamy do kontaktu.

Specyfikacja

Kamera IR oraz CCD do nawigacji próbką

W pełni automatyczna procedura wymiany włókna

Rozdzielczość:

Obrazowanie w wysokiej próżni:

– 3nm @30 kV (SE)

– 8nm @ 3 kV (SE)

Obrazowanie w wysokiej próżni z deceleracją wiązki:

– 7nm @ 3 kV (BD + BSD)

Obrazowanie w niskiej próżni:

– 3nm @ 30kV (SE)

– 4nm @ 30kV (BSD)

– 10nm @ 3kV (SE)

 

Prąd wiązki: do 2µA z ciągłą regulacją

Napięcie przyspieszające: 200V – 30kV

Zakres powiększenia: 5 – 1 000 000X (Polaroid)

 

Szerokość wewnętrzna komory: 280mm

Możliwość montażu dwóch spektrometrów EDS

Uchwyt na standardowe stoliczki akomodujący 7 stoliczków 12mm średnicy

Stolik z 5-ma stopniami swobody ruchu

Ruch X-Y: 120 x 120mm

Ruch Z: 55mm

Rotacja ciągła, pochył: -15O do +90O

Doposażenie

Oprogramowanie do wykonywania zdjęć mozaikowych (również z pochyłem próbki)

Możliwość pisania skryptów sterujących w języku Python

Rekonstrukcja 3D powierzchni próbki