• Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Axia ChemiSEM jest najnowszej generacji skaningowym mikroskopem elektronowym, z w pełni zintegrowanym spektrometrem EDS. Oznacza to, że nie ma potrzeby przełączania się między obrazowaniem SEM, a trybem analizy składu chemicznego EDS, bowiem wszystkie informacje użytkownik otrzymuje równocześnie na jednym obrazie. Zastosowane oprogramowanie ColorSEM umożliwia wyjątkowo łatwe i szybkie przeprowadzenie zarówno obrazowania jak i analizy pierwiastkowej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie odpompowania niezwykle pojemnej komory na próbki, odpowietrzenie mikroskopu zajmuje nie więcej niż 2 minuty. Axia ChemiSEM jest tym samym jednym z najszybszych, pełnowymiarowych mikroskopów SEM na świecie.

Mikroskop AxiaChemiSEM umożliwia pracę zarówno w trybie wysokiej jak i niskiej próżni. Daje to możliwość badania preparatów nieprzewodzących bez konieczności uprzedniej preparatyki. Eksploatację mikroskopu ułatwiają takie udogodnienia, jak automatycznie justująca się kolumna, czy też zastosowane precentrowane włókna wolframowe. Szybkość uzyskiwania wyników zapewnia natomiast łatwy dostęp do predefiniowanych trybów pracy mikroskopu oraz niezwykle intuicyjne oraz przyjazne dla użytkownika oprogramowanie.

Mikroskop wyposażony Axia ChemiSEM jest w detektory elektronów wstecznie rozproszonych (BSD), wtórnych (SED) oraz standardowo integrowany spektrometr energodyspersyjny (EDS). Poza tym kolumna posiada 5 dodatkowych wolnych portów do montażu detektorów do np. pomiarów katodoluminescencji, dyfrakcji EBSD, spektrometrii WDS czy też innych.
Obszerne wnętrze komory umożliwia analizę próbek o dużym, niestandardowym rozmiarze oraz masie do 10kg. Dodatkowo, użytkownik może w łatwy sposób zdemontować stolik na próbki, aby jeszcze zwiększyć dostępną objętość komory. Możliwe jest także umieszczenie mikromanipulatorów lub modułów in-situ takich jak np. stoliki mrożeniowe, temperaturowe lub tensometryczne.

Zapraszamy do kontaktu.

Specyfikacja

Kamera IR oraz CCD do nawigacji próbką

W pełni automatyczna procedura wymiany włókna

Rozdzielczość:

Obrazowanie w wysokiej próżni:

– 3nm @30 kV (SE)

– 8nm @ 3 kV (SE)

Obrazowanie w wysokiej próżni z deceleracją wiązki:

– 7nm @ 3 kV (BD + BSD)

Obrazowanie w niskiej próżni:

– 3nm @ 30kV (SE)

– 4nm @ 30kV (BSD)

– 10nm @ 3kV (SE)

 

Prąd wiązki: do 2µA z ciągłą regulacją

Napięcie przyspieszające: 200V – 30kV

Zakres powiększenia: 5 – 1 000 000X (Polaroid)

 

Szerokość wewnętrzna komory: 280mm

Możliwość montażu dwóch spektrometrów EDS

Uchwyt na standardowe stoliczki akomodujący 7 stoliczków 12mm średnicy

Stolik z 5-ma stopniami swobody ruchu

Ruch X-Y: 120 x 120mm

Ruch Z: 55mm

Rotacja ciągła, pochył: -15O do +90O

Doposażenie

Oprogramowanie do wykonywania zdjęć mozaikowych (również z pochyłem próbki)

Możliwość pisania skryptów sterujących w języku Python

Rekonstrukcja 3D powierzchni próbki