Dynotester+

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Wartość mierzona

Napięcie powierzchniowe w zakresie  10mN/m – 100mN/m odpowiadające zawartości surfaktantu w kąpieli technicznej.

 Metoda pomiarowa 

Badanie zależności czasu życia bąbelka na szczycie kapilary do napięcia powierzchniowego. Dynotester+ jest przenośnym podręcznym systemem do badania napięcia powierzchniowego oraz zawartości surfaktantu w kąpielach technicznych. Dynotester + pozwala na ocenę jakości kąpieli oraz monitorowanie odpowiedniej ilości surfaktantu w celu utrzymania efektywności mycia.

Zasada działania

Ilość surfaktantu w kąpieli determinuje „czas życia bąbelka na szczycie kapilary. Wraz z zwiększeniem się zawartości surfaktantu w roztworze napięcie powierzchniowe maleje, czyli zmniejsza wzajemne przyciąganie się cząsteczek wody. Dzięki tej zależności możemy w prosty i szybki sposób zbadać zawartość surfaktantu w kąpieli.

Aplikacje

Badanie zawartości surfaktantu w kąpielach myjących.

Monitorowanie zawartości środków zwilżających podczas procesu galwanizacji.

Kontrola jakości lakierów, tuszy oraz farb gdzie napięcie powierzchniowe jest kluczowym parametrem końcowego produktu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie SITA ProcessLog pozwala na zarządzanie, zobrazowanie zapisanych danych jak i przetwarzanie ich w celu wygenerowania raportów. Praca z oprogramowaniem SITA ProcessLog odbywa się za pomocą komputera poprzez port USB umieszczony w urządzeniu.

Specyfikacja

Intensywność Fluorescencji

  • Zakres pomiarowy: 10…100 mN/m
  • Odchylenie: maks. 1% zakresu pomiarowego
  • Rozdzielczość: 1 mN/m

Długość życia pęcherza

  • Zakres pomiarowy: 15…20,000ms
  • ddchylenie: 5%

Temperatura próbki

  • Zakres pomiarowy: 0…100°C
  • Rozdzielczość: 0.1 K

 Koncentracja    

Zakres pomiaru: Zdefiniowana przez użytkownika