Spektrometr iskrowy Q8 Magellan

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Q8 MAGELLAN jest spektrometrem emisyjnym iskrowym, który ustanawia nowe standardy w zakresie technologii, niezawodności, elastyczności i obsługi. Jest to pierwszy spektrometr na świecie, który oferuje niespotykaną wcześniej jakość analizy ze względu na nieograniczone możliwości kombinacji parametrów pomiarowych. Q8 Magellan jest jednocześnie jedynym spektrometr próżniowym z fotopowielaczami, cyfrowym generatorem plazmy, niezwykłą rozdzielczością detekcji pojedynczej iskry w czasie jej trwania oraz wytrzymałym, nie wymagającym konserwacji stolikiem iskrzenia ze współosiowym przepływem argonu. Niezwykle niskie koszty utrzymania i dostosowane oprogramowanie podkreślają wyjątkowość spektrometru i przydatność w analizie pierwiastkowej w przemyśle metalowym i przetwórczym

Nowo opracowana elektronika, detektory, komponenty optyczne i technologia informacyjna zapewniają, że Q8 MAGELLAN radykalnie różni się od szerokiej gamy spektrometrów na rynku.

Opcjonalnym rozwiązaniem jest pakiet oprogramowania MCI (Inspekcja czystości metalu), który ocenia statystycznie pojedyncze impulsy (iskry) generowane przez wtrącenia niemetaliczne. Główne cechy opcjonalnego oprogramowania to określenie:

Całkowitej zawartość tlenu

Wtrąceń typu tlenki i siarczki

Rozkładu wielkości ziaren różnych rodzajów tlenków i siarczków (np. Tlenku glinu, glinianu Ca, spinel Mg).

Specyfikacja

System optyczny

  • Paschen Runge / 750 mm
  • Zakres długości fali: 110 nm – 800 nm
  • Do 128 kanałów analitycznych
  • Pojedyńcza optyka próżniowa

 

Źródło wzbudzenia

Czas wyładowania 10 µs to 2 ms

  • 200 A prśd szczytowy

Max. 1000 Hz podczas sekwencji iskrzenia

Doposażenie

Adapter do analizy drutu o średnicy 1 – 5 mm, adapter do analizy drutu o średnicy 3 – 12 mm, adapter do badania małych próbek, adapter do badania cienkich blach, szlifierka MLG11 do próbek spektralnych, reduktor argonu