Detektor Quantax EDS dla mikroskopii SEM

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Detektor Quantax EDS wykracza poza obecne standardy wykonania i funkcjonalności spektrometrów energodyspersyjnych promieniowania X (EDS) stosowanych w skaningowej mikroskopii elektronowej. W nowej generacji detektorów Quantax EDS, nazwanej XFlash® 6, użytkownik ma możliwość zakupu detektora o powierzchni aktywnej od 10 do 100 mm2. Detektor zostaje dostarczany do użytkownika wraz z oprogramowaniem gwarantującym uzyskanie niezwykle szybko rzetelnych wyników analizy. Podstawowe właściwości detektora Quantax EDS:

 1. Szybkość uzyskiwania wyników
  Nowa technologia ultra cienkich detektorów SDD o dużej powierzchni aktywnej i dużej wydajności przetwarzania impulsów pozwala na szybkie uzyskanie rzetelnych wyników analiz.
 2. Łatwość obsługi
  Zmotoryzowany ruch detektora oraz przyjazna użytkownikowi konstrukcja detektora i oprogramowania sprawia, że obsługa nie wymaga od użytkownika dużego nakładu pracy.
 3. Dokładność wyników
  Najwyższa rozdzielczość detektora zapewnia najlepszą jakość spektrum w precyzyjnych analizach. W zależności od wybranej przez użytkownika wersji, detektor pozwala na uzyskanie wyników z rozdzielczością nawet 121 eV.
 4. Zwiększona wiarygodność wyników

Najbardziej kompleksowa na świecie baza danych atomowych gwarantuje najbardziej niezawodną identyfikację niskoenergetycznych pików spektrum.

5. Zwiększona dokładność
Najbardziej zaawansowane algorytmy identyfikacji i unikalne połączenie metod standardowych z nieszablonowymi dostarcza najdokładniejsze wyniki.

Specyfikacja

Szeroki zakres wielkości aktywnej detektorów:
10, 30, 60 and 100 mm2 powierzchni aktywnej detektora oferuje idealne rozwiązanie dla mikroanalizy oraz nanoanalizy.

Najlepsza rozdzielczość dla lekkich pierwiastków oraz analizy niskoenergetycznej:

 • 121 eV limited edition
 • 123 eV ultimate
 • 126 eV premium
 • 129 eV standard
 • Wszystkie rozdzielczości określonej wg. ISO 15632:2012

Ultra wysoka wydajność dla najszybszych pomiarów:
• Nowa jednostka przetwarzania sygnału z technologią hybrydową

 • Ponad 1,500 kcps liczba zliczeń na wejściu
 • Do 600 kcps liczba zliczeń na wyjściu

Technologia slim-line dla jeszcze większej liczby zliczeń i niższych prądów wiązki:

 • Najmniejszy na rynku odległość detektora do próbki dla maksymalnego kąta bryłowego i mikroskopach SEM i FIB-SEM

Kompaktowy design oraz niska waga:

 • Wysoko precyzyjny slider z całkowicie zintegrowanym silnikiem do dokładniejszego pozycjonowania
 • Ulepszona geometria radiatora dla stabilnych warunków pomiarów
 • Maksymalna waga detektora na poziomie 3,75kg

Doposażenie

1.Upgrade Oprogramowania Esprit:
ESPRIT 2 – Niezawodne oprogramowanie 4-in-1 dla mikroanalizy

Esprit 2 jest  kompletnym nowo zaprojektowanym  oprogramowaniem dla analizy micro- oraz nano- dla mikroskopii SEM i TEM. Pakiet oprogramowania łączy 4 metody pod jednym interfejsem dla użytkownika, EDS,WDS, EBSD oraz Micro-XRF dla SEM.

2.Oprogramowanie AMICS – zaawansowany system identyfikacji i charakterystyki minerałów
Jest zaawansowanym oprogramowaniem dla automatycznej identyfikacji i kwantyfikacji minerałów oraz faz syntetycznych. Kluczem tego pakietu są innowacyjne możliwości oprogramowania do obrazowania oraz analizy. Pozwala to spektrometrom rentgenowskim z dyspersją energii (EDS) firmy Bruker na wybranych skaningowych mikroskopach elektronowych (SEM) stać się w pełni zautomatyzowanym analizatorem minerałów

3.Oprogramowanie Esprit QUBE – Zaawansowana analiza 3D danych EBSD/EDS

ESPRIT QUBE jest najbardziej zaawansowanych analitycznym oprogramowaniem dla wizualizacji 3D oraz przetwarzania danych uzyskanych za pomocą  detektora EBSD i/lub EDS dla mikroskopii elektronowej. Niezależnie od tego czy dane 3D uzyskiwane są  automatycznie przez mikroskop FIB/SEM czy z wykorzystaniem tradycyjnych technik metalograficznych i standardowego  mikroskopu SEM, Esprit QUBE gwarantuje unikalne podejście i umożliwia analizę danych 3D. Oprogramowanie pozwala uzyskać jeszcze głębsze zrozumienie parametrów mikrostruktury materiału, takie jak gęstość dyslokacji, powierzchnie styku ziaren jak również parametry dotyczące ziaren, wtrąceń oraz wskaźników porowatości.

Materiały eksploatacyjne

Stoliki do SEM Ø25.4, standardowa nóżka, aluminium

 

Krążki węglowe

 

Pudełka na próbki Agar

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.