Atlas Micro-XRF – model M

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

SYSTEM ATLAS MICRO-XRF
Urządzenie ATLAS Micro-XRF jest systemem wyposażonym w spektrometr (uXRF) wprowadzającym całkowicie nowe rozwiązania w mapowaniu promieniowaniem X oraz jego automatyzacji. Szczyci się ono komorą o największej na rynku objętości oraz detektorem SDD o powierzchni aż do 150mm2. Dodatkowo wyróżnia go najmniejszy na rynku spot size – 5um. Cały system jest uzupełniony przez najbardziej wszechstronny pakiet oprogramowania, w tym analizę wielopunktową, nienadzorowaną automatyzacją, analizy w głębi cech/obrazu, bezprecedensowe funkcje mapowania i raportowania, oraz wiele innych. Urządzenia mogą być wykorzystywane w ciśnieniu atmosferycznym, pod próżnią, a do analiz cieczy i lekkich pierwiastków istnieje możliwość pracy w środowisku Helu.

Specyfikacja

Typ próbki: stałe, ciecze, cząstki, proszki
Rozmiar komory: 508x457x254mm
Źródło wzbudzające:12-50W, 0-60kV, 0,4mA-1mA,

Rh target (inne na życzenie)
Media pomiarów:powietrze, próżnia, hel

Wielkość plamki (spot size): ≤5μm-1000μm

Geometria wiązki: prostopadła (Top-down beam)

Filtry: do 8

Rozdzielczość detektora:130-145eV

Detektor: SDD ( Si-Pin na życzenie)

Obszar aktywny detektorów: 50-150mm2

Ruch próbki: 320x320x120mm(całkowity) 250x200mm (mapping)

1-3ms.piksel (szybkość skanowania podczas mapowania)

Do 300 mm/s ( szybkość przesuwu próbki)

Podgląd próbki: 3 kamery pozycjonowania próbki i analiz

Sterowanie urządzeniem: Komputer PC Win10, całkowita kontrola nad parametrami, filtrami, kamerami, mikroskopami optycznymi, oświetleniem próbki i pozycjonowaniem oraz media pomiarowe

Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

Certyfikaty: CE, RoHS, Radiation

Zakres pierwiastków: Na-U

Wymiary:890x560x560mm

Doposażenie

Oprogramowanie umożliwiające wielowarstwową analizę cienkich warstw i powłok- do 10 warstw

Oprogramowanie  do analiz kryminalistycznych oraz szkieł ASTM E2926-13