System in-situ Atmosphere

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Uchwyt atmosferyczny pozwala na obserwację w mikroskopach TEM zachowania się badanych próbek w czasie rzeczywistym w rzeczywistych warunkach środowiskowych. Uchwyt ten daje użytkownikowi możliwość całkowitej kontroli nad parametrami środowiskowymi podczas badania próbki. Pomimo zaawansowanej technologii jest on prosty w obsłudze, a wydajne, w pełni zintegrowane z uchwytem oprogramowanie zapewnia użytkownikowi komfort pracy.  Operator w zależności od potrzeb może wybrać automatyczny lub manualny tryb pracy sterowania uchwytem.

 

Uchwyt jest kompatybilny z większością mikroskopów TEM wyprodukowanych przez firmy FEI oraz JEOL. Sprawi on, że mikroskop zacznie pełnić funkcję laboratorium „in situ”, co mocno podniesie zakres jego możliwości i elastyczność zastosowań.

Specyfikacja

  • Temperatura do 1000ºC

Badanie materiałów i systemów w pożądanej temperaturze. Szeroki zakres możliwych do ustawienia temperatur umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym zmienności rodzajów reakcji i ich szybkości w różnych temperaturach.

 

  • Ciśnienie do 1 atmosfery

Pozwala na obserwację reakcji zachodzących w próbce w rzeczywistych warunkach, nawet do ciśnienia 1 atmosfery, a więc przy ciśnieniu prawie 100-krotnie wyższym niż w konwencjonalnym ETEM.

 

  • Regulacja temperatury

Odczyt i regulacja aktualnej temperatury odbywa się na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Pozwala to na utrzymanie stabilnej w czasie temperatury, nawet podczas zmian ciśnienia i składu gazu umożliwiając użytkownikom na ciągłe zmiany warunków pracy przy zachowaniu stałej wartości temperatury.

 

  • Projekt komórki środowiskowej

Budowa komórki środowiskowej sprawia, że gaz obecny jest jedynie na przestrzeni 5 mikrometrów wokół próbki, a geometria komórki umożliwia prowadzenie analiz EDS, maksymalizując rozdzielczość i funkcjonalność podczas tworzenia warunków naturalnego środowiska podczas analiz TEM.