System do Freeze Fracture Leica EM ACE900

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Freeze fracturing jest techniką łamania zamrożonego preparatu w celu odsłonięcia wewnętrznych struktur. Dodatkowy proces obróbki, tzw. freeze etching polegający na sublimacji powierzchniowej pod próżnia ujawnia jeszcze więcej szczegółów preparatu, które pierwotnie nie były uwidocznione. Możliwość napylania metalu/węgla wykorzystywane jest w obrazowaniu SEM (block-face) lub technice TEM (dla replik).

ACE900 znajduje zastosowanie w obrazowaniu organelli komórkowych, błon, warstw oraz emulsji i sama technika zyskuje coraz większe znaczenie w fizyce oraz materiałoznawstwie. Znakowanie immunologiczne za pomocą złota, tzw. immunolabeling i technika freeze fracturing dostarcza wiele nowych informacji na temat roli białek błonowych w dynamicznych procesach komórkowych.

 

Leica EM ACE900 to nowoczesny instrument do wykonywania zadań na najwyższym poziomie, intuicyjne w obsłudze i idealne rozwiązanie do technik „freeze fractere” do uzyskania wymaganej rozdzielczości w mikroskopie elektronowy

Specyfikacja

– bezolejowy system do wysokiej próżni
– uszczelniona aluminiowa komora
– dwustopniowa stopnia membranowa
– zintegrowana pompa turbomolekularna

– pompa do ciekłego azotu z 4 czujnikami poziomu, pokrywą i kablami podłączeniowymi
– stolik cryo z kontrolą temperatury, możliwością obrotu i pochyłu – system ładowania dla próbek i noża
– dwa zawory do odłączenia wiązki elektronów bez przerywania próżni
– dwa źródła elektronów: jeden wertykalny, drugi umieszczony pod kątem 45 stopni (jedno do napylania platyną, drugie do węgla)
– zintegrowany ekran dotykowy do sterowania procesem
– waga kwarcowa do pomiaru grubości napylanej warstwy
– mikroskop stereoskopowy
– wymienny nóż do freeze fracture z węglika wolframu
– zestaw narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Doposażenie

– System transferu próbek Leica VCT (transport próbek w obniżonej temperaturze / próżni)