Automatyczna elektropolerka z podwójną dyszą

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Polerowanie z wykorzystaniem przepływającego elektrolitu przewodzących materiałów jest efektywną metodą szybkiego przygotowania próbek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) bez wprowadzania żadnych artefaktów. W automatycznej elektropolerce z podwójną dyszą M110 firmy Fischione, dwie dysze pracują jednocześnie polerując próbkę z dwóch stron. Wytworzenie warstwy transparentnej dla elektronów zajmuje zaledwie kilka minut.  Urządzenie do elektropolerowania cechuje łatwość regulacji przepływu elektrolitu, napięcia polerowania, czułości detekcji zakończenia procesu oraz pozycji dysz i holderu próbki.

Urządzenie składa się z pompy elektrolitu i silnika, zespołów dyszy, holderów próbki, zespołów optyki (włączając źródło światła i fotokomórki) oraz pudełka na naczynia szklane do elektrolitu.

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚCI:

Holder próbek:
Dostępny w standardzie  w rozmiarze 3mm i 2,3 mm

Zakres polerowania

0-120V DC ; 0 -100 mA

Celowanie w obszarze próbki   

Wiązka jonów może być skierowana w jedno miejsce na powierzchni próbki lub skanowana w obrębie wybranego obszaru

Doposażenie

Model 120 Automatyczny kontroler zasilania

Komponenty : Główny wyłącznik zasilania i wskaźnik kontroli prędkości pompy, obwód światła i fotodetektora wraz z czułą regulacją i alarmem dźwiękowy i wizualny, kontrola napięcia obwodu, mierniki cyfrowe wyświetlające  poziom napięcia i prądu mierniki analogowe wyświetlające napięcie oraz poziom prądu

Model 140 Cyfrowy kontroler zasilania

Komponenty : Główny wyłącznik zasilania i wskaźnik kontroli prędkości pompy, obwód światła i fotodetektora wraz z czułą regulacją i alarmem dźwiękowy i wizualny, kontrola napięcia obwodu, mierniki cyfrowe wyświetlające  poziom napięcia i prądu, mierniki cyfrowe wyświetlające napięcie oraz poziom prądu

NARZĘDZIE DO MECHANICZNEGO WYCINANIA PRÓBEK TEM-Model 130

Służy do wycinania próbek  w postaci krążków z cienkich folii metali. Precyzyjnie wykonany mechanizm wycinania próbki eliminuje wprowadzanie naprężeń i zniekształceń próbki podczas procesu wycinania. W celu umożliwienia wygodnego wyjmowania próbki z urządzenia zastosowano mechanizm sprężynowy.

Narzędzie jest dostępne w dwóch wersjach: bez i z masywną podstawą.  W zależności od preferencji klienta może służyć do wycinania krążków o średnicach 1.0 mm, 2.3 mm oraz 3.0 mm. Na żądanie dostępne również inne rozmiary

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

 

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.