Uchwyt mrożeniowy do tomografii TEM – Fischione model 2550

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Materiały eksploatacyjne

Opis

Uchwyt zaprojektowany do próbek, które wymagają chłodzenia w ciekłym azocie do obrazowania i analizy w mikroskopie transmisyjnym elektronowym. Innowacyjny zamysł sprawia, że umieszczanie i wyjmowanie próbek jest bardzo proste. Holder mieści siateczki TEM o średnicy 3mm, co jest zintegrowane z jednoczęściowym zaciskiem uchwytu. Zestaw składa się ze stacji roboczej oraz kontrolera temperatury, który bezpośrednio wyświetla temperaturę końcówki holdera.

 

Właściwości:

  • Warunki pracy z próbkami, które wymagają chłodzenia podczas obrazowania
  • Przyjazny dla użytkownika mechanizm mocowania próbki
  • Rozszerzone pole widzenia przy dużym pochyle do 80 stopni
  • Temperatura pracy poniżej -175 °C

 

Wybrane techniki komplementarne:

 

Rozwiązania dla niskotemperaturowej skaningowej mikroskopii elektronowej w systemach Phenom lub Pharos:

  • Rozwiązanie bazujące na niskotemperaturowym uchwycie do kompaktowego (nastołowego), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z emisją polową (FEG) lub katodą CeB6 w wydaniu.  Zestaw pozwalający na montaż preparatu w uchwycie na dedykowanym stanowisku roboczym, a następnie jego schłodzenie oraz transfer próbki do komory mikroskopu i utrzymanie zadanej temperatury wewnątrz komory mikroskop SEM/FESEM

Układ zapewnia możliwość uzyskania obrazu elektronowego w czasie  krótszym niż 60s od włożenia próbki oraz umożliwia kontrolę temperatury w zakresie od -25  do +50 stopni Celsjusza w komorze nastołowego mikroskopu SEM/FE-SEM

Specyfikacja

-Typ holdera: Jednnopochyłowy dostosowany do transferu cryo oraz tomografii cienkich próbek/ próbek po witryfikacji

– uchwyt dostosowany do siteczek o średnicy do 3 mm

– obszar obserwacji o średnicy 2mm przy pochyle 0 stopni

– możliwość pochyłu  maksymalnie do +/- 80 stopni,

– pojemność dewara na ciekły azot  200 ml,

– minimalna temperatura pracy  <-175°C,

– rozdzielczość 0,20 nm przy pochyle 0°

– stopień dryftu 1,5 nm/min-1

– czas do osiągnięcia minimalnej temperatury pracy po umieszczeniu w mikroskopie poniżej 30 min

– Kontrola temperatury  dewara w zakresie 20 °C – 100 °C z kontrolą co 5 stopni

-czas utrzymania minimalnej temperatury pracy >4h

-możliwość wyświetlania temperatury końcówki holdera od 0.0x stopni Celsjusza

Materiały eksploatacyjne

Siateczki do TEM Value-TEC miedziane

Siatki TEM z kwadratową strukturą – niklowe

Siatki z pokryciem: Carbon, miedziane

Po więcej materiałów eksploatacyjnych zapraszamy do naszego sklepu internetowego Micro-Shop.