Mikroskop badawczy FTIR HYPERION

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Doposażenie

Opis

Mikroskop HYPERION to efekt ponad 30 lat doświadczenia w mikroskopii FT-IR. Wysokiej jakości konstrukcja, włączając w to optykę, części mechaniczne oraz komponenty elektroniczne, zapewnia wysoką stabilność i niezawodność. Wyposażony w narzędzia do zwiększania kontrastu, szeroką gamę dedykowanych obiektywów, oferujący obrazowanie chemiczne, mikroskop HYPERION umożliwia wykonywanie mikroanaliz w prosty i efektywny sposób. Modułowa konstrukcja sprawia, że HYPERION może zostać dostosowany do specyficznych wymagań aplikacyjnych. Posiada szerokie możliwości zastosowania włączając w to badania materiałowe, polimery, chemię, kryminalistykę, konserwację sztuki i life science.

 

Szerokie możliwości rozbudowy

Mikroskopy serii HYPERION to w pełni rozwojowe systemy do analizy optycznej i podczerwieni. HYPERION 2000 zawiera wszystkie funkcje znajdujące się w wersji do 1000, podobnie jak 3000 w odniesieniu do 2000.

  • HYPERION 1000: mikroskop podczerwieni przystosowany do pracy w trybach transmisji i odbicia, wyposażony w aperturę typu knife-edge i manualny stolik xy. Posiada m.in. rewolwer wyposażony w obiektyw 15x typu cassegrain i obiektyw 4x vis, binokular oraz możliwość obserwacji video.
  • HYPERION 2000: w pełni zautomatyzowany mikroskop wyposażony w automatyczny stolik oraz ekran LCD wbudowany w system. HYPERION 2000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 1000.
  • HYPERION 3000: w pełni zautomatyzowany mikroskop do obrazowania FT-IR wyposażony w detektor ogniskowej matrycy. HYPERION 3000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 2000.

 

Zakres spektralny

Zakres spektralny mikroskopu HYPERION może zostać rozszerzony z zakresu średniej podczerwieni do zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) oraz zakresu widzialnego (VIS, do 25,000cm-1), a także regionu dalekiej podczerwieni (FIR, do 80 cm-1). Do pokrycia tak szerokiego zakresu spektralnego, koniecznym jest wykorzystanie różnych detektorów, które są wymienione w prosty sposób przez użytkownika. HYPERION może zostać wyposażony w dwa detektory jednocześnie, których kontrola odbywa się z poziomu oprogramowania.

Specyfikacja

Oględziny próbki

Przed analizą próbki w trybie FTIR, region zainteresowania musi znajdować się w miejscu próbki. Jednakże wiele próbek mikroskopowych nie posiada wystarczającego kontrastu w trybie widzialnym. HYPERION oferuje wiele różnych technik umożliwiających zwiększenie kontrastu do inspekcji widzialnej próbki w trybie transmisji i odbicia.

Rewolwer na szeroki zakres obiektywów Apertura Köhler’a

Polaryzatory rotacyjne umieszczone przed i za próbką w trybie transmisji i odbicia

Oświetlenie w jasnym i ciemnym polu

Oświetlenie fluorescencyjne

Do podglądu widzialnego próbki mikroskop HYPERION wyposażony jest w kamerę CCD wysokiej jakości. Dodatkowy okular pozwala na obserwację próbki w całkowicie niezmienionych kolorach. Autofocus dostępny jest opcjonalnie.

 

Obiektyw ATR

Dedykowany obiektyw ATR firmy Bruker umożliwia obserwację próbki bez wpływu na pomiary w podczerwieni. Wewnętrzny sensor nacisku, w sposób powtarzalny, zapewnia optymalny kontakt między próbką a kryształem podczas pomiaru.

 

Obiektyw Grazing Angle

Opatentowany przez firmę Bruker obiektyw typu Grazing Angle został stworzony do mikroanalizy cienkich powłok na powierzchniach metalicznych z ekstremalnie wysoką czułością zachowując polaryzację wiązki podczerwieni.

 

Komora IMAC do makro obrazowania

Zewnętrzna komora IMAC umożliwia obrazowanie FTIR dużych próbek. Tak jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000, również w komorze IMAC wykorzystywany jest detektor FPA.

 

Uchwyt grzewczy (A 599)

Uchwyt grzewczy na próbki przystosowany do mikroanalizy w spektroskopii FTIR i Raman w trybie transmisji i odbicia. Kontrolowane z poziomu oprogramowania eksperymenty z rampami temperatur od zakresu temperatury otoczenia do 180°C

 

Stolik z opcją grzania i chłodzenia (A 699)

Precyzyjny stolik z opcją grzania i chłodzenia umożliwia mikroanalizę próbek w FTIR i Raman w zakresie temperatur od -196°C do 600°C

 

Rozdzielczość piksela dla HYPERION 3000 w transmisji i refleksji:

Obiektyw            Rozdzielczość piksela

15x         2,7 μm

20x         2,0 μm

36x         1,1 μm

Doposażenie

Rozszerzenie zakresu spektralnego, sprzężenie z innymi spektormetrami np. Ivenio, Vertex