Spektrometr FT-NIR Matrix-F

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Zastosowania

Opis

Analiza FT-NIR w trybie on-line

Wielokrotnie nagradzany spektrometr FT-NIR MATRIX-F umożliwia bezpośredni pomiar w reaktorach procesowych i rurociągach, pozwalając na lepsze zrozumienie i kontrolę procesu.

Cechy charakterystyczne MATRIX-F:

 • Dokładne wyniki pomiarów in-line w ciągu kilku sekund
 • Jednoczesny pomiar wielu komponentów
 • Nieniszcząca analiza
 • Opcjonalnie: wbudowany 6-portowy multiplekser
 • Bezpośredni transfer metod
 • Wytrzymała konstrukcja
 • Łączność Ethernet i standardowe protokoły komunikacyjne

Analiza FT-NIR w czasie rzeczywistym

Zalety analizy FT-NIR w czasie rzeczywistym zostały dobrze poznane. Jednakże, konwencjonalne spektrometry mogą być instalowane tylko w pobliżu procesu, który monitorują, co powoduje, że analizator jest narażony na działanie wrogiego środowiska, takie jak drastyczne zmiany temperatury, kurz i brud. Co więcej, spektrometr musi być umieszczony w trudno dostępnym i często chronionym obszarze.

Zastosowanie sond światłowodowych pozwala na analizę w trudno dostępnych  punktach pomiarowych, podczas gdy MATRIX-F umieszczony jest np. w laboratorium. Bruker Optics oferuje kompletne rozwiązania do przeprowadzania różnorodnych analiz w trybie online.

Maksymalna użyteczność

MATRIX-F jest jedynym spektrometrem FT-NIR, który umożliwia pomiar próbek metodą kontaktową, jak i bezkontaktową przy użyciu tylko jednego instrumentu wykorzystującego sondy światłowodowe.

W zależności od indywidualnych potrzeb MATRIX-F może być wyposażony w następujący sposób:

MATRIX-F: klasyczny spektrometr FT-NIR ze złączem światłowodowym do użytku z celami przepływowymi i konwencjonalnymi sondami (do ciał stałych i cieczy).

MATRIX-F emission: specjalna wersja spektrometru MATRIX-F, w której zastosowano głowice pomiarowe do pomiarów bezkontaktowych.

MATRIX-F duplex: rozszerzenie klasycznego spektrometru FT-NIR MATRIX-F do jednoczesnego wykorzystania sond światłowodowych i głowic pomiarowych

Specyfikacja

Zaawansowana technologia
MATRIX-F jest dedykowanym spektrometrem procesowym FT-NIR, charakteryzujący się doskonałą odpornością na trudne warunki.
Instrument wykorzystuje najnowocześniejszą optykę zapewniającą wyjątkową czułość i stabilność w kompaktowym module. Jego innowacyjny design zapewnia stałą, wysoką jakość wyników, mniej przestojów, bezpośredni transfer metod i możliwość rozwoju nowych aplikacji, do czego niezdolne są mniej czułe i precyzyjne przyrządy. Pełna obsługa standardowych protokołów komunikacyjnych zapewnia łatwą integrację.

MATRIX-F można zainstalować w laboratorium jako samodzielny system do opracowywania metod, które można następnie przenieść do określonego procesu. Spektrometr dostępny jest jako wolnostojąca jednostka z obudową NEMA 4 / IP66 (bryzgoszczelna), ale może być również zamontowany w standardowym 19-calowym stojaku w szafce sterowanej temperaturą. MATRIX-F może być wyposażony w 6-portowy multiplekser światłowodowy.

MATRIX-F został zaprojektowany z myślą o niezawodności i łatwej konserwacji. Materiały eksploatacyjne mogą zostać wymienione przez użytkownika bez potrzeby kalibracji. Urządzenie może być szybko serwisowane w celu zminimalizowania czasu przestoju.

Zastosowania

Monitorowanie procesu za pomocą NIR

Obecnie wielu producentów stara się nie tylko wytwarzać produkt końcowy najwyższej jakości, ale także poprawić wydajność produkcji poprzez zastosowanie laboratoryjnej technologii analitycznej w swoich zakładach. Uzyskując większą kontrolę nad procesem produkcyjnym, można zoptymalizować wykorzystanie materiałów i zredukować lub wyeliminować produkcję materiałów niespełniających wymagań, unikając w ten sposób ponownego przetwarzania lub kosztów utylizacji.

Typowe aplikacje kontroli procesu obejmują bezpośrednie monitorowanie reakcji chemicznych oraz jakości produktów pośrednich i końcowych:

 • Bezpośredni pomiar w reaktorach procesowych lub rurociągach, nad wstęgami lub taśmami przenośnikowymi.
 • Zdalne pomiary na duże odległości.
 • Lepsze zrozumienie i kontrola procesu.

Idealne narzędzie do określania jednorodności podczas procesów mieszania, stężenia składników chemikaliów i stanu procesów polimeryzacji w różnych gałęziach przemysłu