PicoMill 1080 system przygotowania próbek TEM

Urządzenie PicoMill 1080 pozwala na niezwykle precyzyjne przygotowanie próbek dedykowanych do badań  w wysokorozdzielczych transmisyjnych mikroskopach elektronowych (HR-TEM). Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość przygotowania preparatów TEM praktycznie wolnych od niepożądanych warstw amorficznych i implantowanych.

Właściwości:

  • jest idealnym uzupełnieniem techniki preparatyki próbek z użyciem mikroskopów typu FIB (Focused Ion Beam)
  • umożliwia pocienianie jonowe bez wprowadzania jakichkolwiek artefaktów
  • zawiera zaawansowany detektor do obrazowania oraz precyzyjnej detekcji momentu zakończenia procesu
  • umożliwia obrazowanie in situ z wykorzystaniem detekcji jonów oraz elektronów wtórnych
  • dla zapewnienia bezpiecznej preparatyki próbek urządzenie jest zintegrowane z mikroskopem
  • urządzenie pozwala na przygotowanie próbek umożliwiających osiągnięcie wyśmienitych wyników wysokorozdzielczego obrazowania techniką TEM
  • instrument jest systemem szybkim w działaniu, niezawodnym oraz łatwym w użyciu

1080_PicoMill

×